Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Προφανώς η μέθοδος αξιολόγησης που περιγράφετε βασίζεται στην αρχή του indian chief.Λυπάμαι αλλά θα τοποθετηθώ όπως βίωσα την αξιολόγηση επί τρία χρόνια στο εξωτερικό από την πλευρά του επαγγελματία αξιολογητή.Συγκροτούνται ομάδες αξιολόγησης από επαγγελματίες αξιολογητές αλλά και πιστοποιημένους αξιολογητές ενεργά στελέχη της Διοίκησης και κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού αξιολογούν μία λειτουργική Μονάδα. Η τάξη μεγέθους της ομάδας είναι ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή του αξιολογούμενου Φορέα. Ένας αξιολογητής για κάθε θέση και επιπλέον σύνδεσμοι σε συνεργαζόμενους φορείς. Όλες οι υποομάδες συντάσσουν αναφορές που τελικά συντίθενται σε μία που υποβάλλεται στην Ηγεσία.Εννοείται φυσικά ότι υπάλληλοι και προϊστάμενοι κρίνονται από ομοίους αλλά και έμπειρους αξιολογητές. Ταυτόχρονα οι αξιολογητές κρίνονται από τον ομαδάρχη τουςΈτσι μόνο εξαλείφεται κάθε δυνατότητα συνδιαλλαγής προϊστάμενου υφισταμένου ή αξιολογητού κλπ..