Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να εμπλακεί άμεσα το ΑΣΕΠ ως φορέας αξιολόγησης!Να εφαρμοστεί αξιοκρατία και διαφάνεια και στο θεσμό της αξιολόγησης από μία ανεξάρτητη αρχή, όπως είναι το ΑΣΕΠ!Επιτέλους, να μην αξιολογούνται μόνο όσοι πέρασαν ήδη στο δημόσιο από το ΑΣΕΠ αλλά όλοι οι άλλοι που μπήκαν στο δημόσιο από το παράθυρο!
 
 
Γ. Χ.
Δεν είναι σωστό ούτε θεμιτό η αξιολόγηση να γίνεται μόνο από έναν Αξιολογητή διότι αυτό το σύστημα είναι επιρρεπές σε υποκειμενικούς παράγοντες (προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες) λόγω της καθημερινής εγγύτητας αξιολογούμενου/αξιολογητή. Προτείνω η διαδικασία να γίνεται τουλάχιστον από δύο αξιολογητές δηλαδή συγκεκριμένα και από τον άμεσο προϊστάμενο και από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί. Σε περίπτωση που οι αξιολογήσεις διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 20% θα πρέπει να επαναξιολογείται ο υπάλληλος από τον αμέσως ανώτερο προϊστάμενο των 2 προηγουμένων αξιολογητών και η τελική αξιολόγηση να προκύπτει ως μέσος όρος των τριών αξιολογήσεων.