Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Για να είναι αξιοκρατική και αποτελεσματική η αξιολόγηση του κάθε υπαλλήλου, θα πρέπει να γίνει από πρϊστάμενους, διευθυντές κλπ. που έχουν οι ίδιοι κριθεί για τις θέσεις ευθύνης που κατέχουν με άλλο σύστημα και όχι με αυτό που ισχύει μέχρι τώρα. Δηλ. πρέπει πρώτα να γίνουν ξανά οι κρίσεις όλων των γεν. διευθυντών, των διευθυντών και προϊσταμένων -αυτών που έχουν κριθεί πριν πολλά χρόνια και κατέχουν τέτοιες θέσεις- με νέο σύστημα αξιολόγησης δηλ. εξετάσεις κλπ, και μετά αυτοί να αξιολογήσουν στους υφισταμενους τους. Καλό είναι η αξιόλογηση του κάθε υπαλλήλου να γίνεται από ομάδα ή επιτροπή αξιολογητών και όπου είναι δυνατό και από τους αποδέκτες του παραγόμενου έργου του υπαλλήλου.