Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κατερίνα
Συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ με τον Ξενοφώντα Τιμόλογο. Πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί ένας τρόπος επιβράβευσης για όλους εκείνους τους υπαλλήλους οι οποίοι λόγω τίτλων και εξειδικευμένων γνώσεων αναλαμβάνουν σε μόνιμη βάση να «βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά» για την υπηρεσία τους, αναλαμβάνουν πάντα εκείνοι τις δύσκολες υποθέσεις, ενώ οι υπόλοιποι διεκπεραιώνουν τα τετριμμένα, τα απλά και εύκολα, γιατί «δεν ξέρουν, δεν μπορούν». Διαφορετικά, οι «διεκπεραιωτές» θα συνεχίσουν να είναι «διεκπεραιωτές» και οι ικανοί υπάλληλοι με εξειδικευμένες γνώσεις θα χάσουν κάθε κίνητρο να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες.
 
 
Panos Liverakos
Το παρόν άρθρο θεσπίζει το Συμβούλιο Αξιολόγησης. Κατά τη γνώμη μας προσθέτει μια επιπλέον χρονοβόρα διαδικασία με αμφίβολα αποτελέσματα. Επίσης επιβαρύνει το όλο σύστημα με μια ακόμη απολογιστική έκθεση, που είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τι περισσότερο θα προσφέρει από τις υπόλοιπες απολογιστικές εκθέσεις, που προβλέπονται από το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης.Σε περίπτωση που η ύπαρξη Συμβουλίων Αξιολόγησης θεωρηθεί απαραίτητη, τότε κατά τη γνώμη μας δεν είναι εφικτό αυτά να είναι στελεχωμένα από δημοσίους υπαλλήλους για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με άτομα που προέρχονται εκτός της Διοίκησης, για παράδειγμα διεθνείς σύμβουλοι ή στελέχη διεθνών οργανισμών με εμπειρία στο τομέα της αξιολόγησης, τα οποία θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρέχουν υποδείξεις και συμβουλές για τη βελτίωση του συστήματος.Και πάλι με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται ένα ακόμη όργανο στο ΑΣΕΠ, που κατά τη γνώμη μας επιβαρύνει το όλο σύστημα με ακόμη περισσότερη πολυπλοκότητα.