Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Ζαγαλίκης
Οι δείκτες έχουν την ίδια βαρύτητα; Τα μέσα και οι πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο, π.χ. διασταύρωση στοιχείων από βάση δεδομένων με χρήση Η/Υ και αυτή χωρίς. Στην πρώτη περίπτωση χρειάζονται μερικά λεπτά στην δεύτερη μερικά χρόνια.
 
 
Panos Liverakos
Το παρόν άρθρο θεσπίζει το Συμβούλιο Αξιολόγησης. Κατά τη γνώμη μας προσθέτει μια επιπλέον χρονοβόρα διαδικασία με αμφίβολα αποτελέσματα. Επίσης επιβαρύνει το όλο σύστημα με μια ακόμη απολογιστική έκθεση, που είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τι περισσότερο θα προσφέρει από τις υπόλοιπες απολογιστικές εκθέσεις, που προβλέπονται από το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης.Σε περίπτωση που η ύπαρξη Συμβουλίων Αξιολόγησης θεωρηθεί απαραίτητη, τότε κατά τη γνώμη μας δεν είναι εφικτό αυτά να είναι στελεχωμένα από δημοσίους υπαλλήλους για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με άτομα που προέρχονται εκτός της Διοίκησης, για παράδειγμα διεθνείς σύμβουλοι ή στελέχη διεθνών οργανισμών με εμπειρία στο τομέα της αξιολόγησης, τα οποία θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρέχουν υποδείξεις και συμβουλές για τη βελτίωση του συστήματος.Και πάλι με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται ένα ακόμη όργανο στο ΑΣΕΠ, που κατά τη γνώμη μας επιβαρύνει το όλο σύστημα με ακόμη περισσότερη πολυπλοκότητα.
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.
 
 
ΝΟΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ
Καλή η αξιολόγηση κι έπρεπε να θεμοθετηθεί νωρίτερα. Με δεδομένο όμως την έλλειψη υπαλλήλων και την απαγόρευση των προσλήψεων, το πλήθος αρμοδιοτήτων που έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ, τις διαδικασίες που προβλέπονται πολύ φοβάμαι όμως ότι δημιουργείται ακόμη ένας δυσκίνητος γραφειοκρατικός μηχανισμός. Αντί να εξυπηρετούμε τον Πολίτη θα συμπληρώνουμε στατιστικά στοιχεία θ αθέτουμε στόχους κλπ