Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Λευτέρης Οικονόμου
Σίγουρα θα πρέπει ως κριτήριο αξιολόγησης να προσμετρηθεί και ο παράγοντας εάν ο δημόσιος υπάλληλος έχει διοριστεί στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Ν.Π.Ι.Δ.) με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Πρέπει επιτέλους σε αυτήν την χώρα να επιβραβεύσουμε όσους διάβασαν και πέρασαν στο δημόσιο αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ (με διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας ή με γραπτούς διαγωνισμούς) με ένα σωρό πτυχία και γνώσεις.-
 
 
ιωάννης τσιωνάς
Στην εκπαίδευση ενηλίκων αξιολούνται οι εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους. Δε βλέπω κανένα λόγο να μην γίνεται ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ για τη ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ επίδοση, συμπεριφορά και ικανότητα να διοικήσουν και εμπνεύσουν την ομάδα τους. Η ομάδα πετυχαίνει αποτελέσματα σημαντικότερα από τις μονάδες που Η παραπάνω αξιολόγηση αυτή μπορεί να συνυπολογίζεται μαζί με τις αξιολογήσεις που όπως πολλοί αναφέρουν πρέπει να γίνονται από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ. Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση είναι1. ο σαφής προσδιορισμός καθηκόντων (καθηκοντολόγιο-job description)2. οι ρεαλιστικοί στόχοι3. η αποφυγή ετεροαπασχόλησης (αλλιώς πρέπει να αξιολογείται)4. αντικειμενικός φορέας αξιολόγησης με γνωστική επάρκεια
 
 
Panos Liverakos
Τα έντυπα εκτυπωμένα εις διπλούν στις περισσότερες περιπτώσεις; Γιατί έντυπα και όχι ηλεκτρονική εφαρμογή; Η απαίτηση τήρησης των δεδομένων του συστήματος σε έντυπη μορφή αντίκειται στη προσπάθεια εισαγωγής συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, το νέο σύστημα αξιολόγησης να ενισχύει τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών, αντί να εισάγει εκ νέου πρακτικές του παρελθόντος.
 
 
Αναστασία
Το σύστημα αξιολόγησης που ισχύει μέχρι σήμερα είναι εντελώς αναξιόπιστο και θα πρέπει να παύσει το συντομότερο δυνατόν.Συμφωνώ με την άποψη που καταγράφηκε πως θα πρέπει να μην ισχύσει το παλιό αυτό σύστημα, από 1.1.2012 ενώ οι υπάρχοντες προϊστάμενοι να θεωρηθούν απλώς προσωρινοί.Το νέο σύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και θα πρέπει γίνεται από ομάδες αξιολογητών που θα ανήκουν σε ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης ή από διάφορους φορείς, έτσι ώστε να παταχθεί η ευνοιοκρατία που επικρατεί μέσα στους οργανισμούς.Είναι γνωστό πως παρεμποδίζεται η εξέλιξη αξιόλογων συναδέλφων ενώ ευνοούνται άλλοι με λιγότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,οι οποίοι είναι «φίλοι» και συγγενείς των προϊσταμένων.
 
 
Γιάννης Κ.
Τα πράγματα είναι απλά…έχω κάνει τη πρόταση μου τόσο κατ ιδίαν όσο και σε προγενέστερες διαβουλεύσεις:αν κάποιο σύστημα, «δοκιμασμένο», λειτουργεί σε άλλο Κράτος, Έθνος,γιατί να μη το εφαρμόσουμε και εδώ σε εμάς, στην Ελλάδα μας.Αυτό θα μας γλύτωνε από κόπο και χρόνο… τι είναι αυτό λοιπόν που κάνουν άλλοι καλά και δεν μπορούμε να το πράξουμε και εμείς καλά, η και καλύτερα ακόμη;Προσωπικά ούτε το τρίμηνο άλλα ούτε το εξάμηνο με χαλάει, αυτό που είναι απαράδεκτο είναι η γραφειοκρατεία, και η αν αποδοτικότητα εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.Συμφωνώ λοιπόν με το άρθρο.