Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Τα έντυπα εκτυπωμένα εις διπλούν στις περισσότερες περιπτώσεις; Γιατί έντυπα και όχι ηλεκτρονική εφαρμογή; Η απαίτηση τήρησης των δεδομένων του συστήματος σε έντυπη μορφή αντίκειται στη προσπάθεια εισαγωγής συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, το νέο σύστημα αξιολόγησης να ενισχύει τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών, αντί να εισάγει εκ νέου πρακτικές του παρελθόντος.