Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Έκθεση αξιολόγησης δεν συντάσσεται αν ο υπάλληλος δεν έχει υπηρετήσει έξι (6) τουλάχιστον συνεχόμενους μήνες εντός της περιόδου αξιολόγησης. Σύμφωνα με το άρθρο 32 (περίοδος αξιολόγησης) ορίζεται το έτος 2013).Στον Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α/54/14.03.2012) «Περί Πειθαρχικού Δικαίου των Πολιτικών Υπαλλήλων» στο Άρθρο Ένατο, Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρ. 1 σημειώνεται .Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσηςτου άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2012Σύμφωνα με την «απαράδεκτη» αυτή παράγραφο, παγώνουν οι εκπαιδευτικές άδειες. Το 2013 όμως, έτος το οποίο μπορεί να πάρει κανείς εκπαιδευτική άδεια (και μάλιστα αυτή που του κόψατε το 2012) για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, πρέπει να διακόψει το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό του για να γυρίσει στην υπηρεσία του, και να υπηρετήσει τουλάχιστον 6 μήνες για να μπορεί να κριθεί!Δηλαδή τιμωρείται, όποιος ουσιαστικά επιμορφώνεται.Ουσιαστικά αδικούνται, όσοι υπάλληλοι κάνουν χρήση της άδειας επειδή διαμένουν ή εργάζονται μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα ή από την πανεπιστημ. σχολή ή τη βιβλιοθήκη,ενώ όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα εξ’ αποστάσεως ή ο τόπος εργασίας και διαμονής του τους επιτρέπει να παρακολουθούν τα προγράμματα δεν θα αναγκασθούν να διακόψουν τις σπουδές τους. Είναι δυνατό να μην μπορεί να κριθεί και περαιτέρω να προαχθεί βαθμολογικά και μισθολογικά επειδή επιμορφώνεται;
 
 
AmandaMi
Ποια ικανότητα προσπαθεί το Νομοσχέδιο να ανιχνεύσει,όταν οι περισσότεροι των Προισταμένων έχουν προσληφθεί απολύτως αναξιοκρατικά,ειναι κυρίως απόφοιτοι ΔΕ και το τραγικότερο όλων προίστανται ανθρώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.Ενδεχομένως οι μοναδικές ικανότητες που έχουν οι ανωτέρω περιγραφόμενοι Προιστάμενοι,είναι οι άριστες πελατειακές τους σχέσειςμε την ΔΙΟΙΚΗΣΗ……..