Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Βάσει ερευνών και μελετών διαπιστώνεται ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι δίκαιη, αμερόληπτη και τεκμηριωμένη, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του, ποια ήταν τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία του, να στηρίζεται σε πολιτικές υποκίνησης και εξέλιξης, να είναι απλή και σαφής.Είναι σύνηθες φαινόμενο οι εργαζόμενοι να είναι θύματα προσωπικών αντιπαθειών ανάμεσα σε αυτούς και στον άμεσα προιστάμενο.Επίσης είναι διαπιστωμένο ότι σε πολλές υπηρεσίες ο άμεσος προιστάμενος είναι κατωτέρων τυπικών προσόντων από τον αξιολογούμενο. Δηλαδή: ο προιστάμενος να είναι Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης και ο αξιολογούμενος να είναι πτυχιούχος ίσως και με Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό. Τι γίνεται τότε; Ή o άμεσος προϊστάμενος να μην έχει γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή εμπειρία.Προτείνεται η Αξιολόγηση να πραγματοποιείται σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους- γνώστες της διαδικασίας, με παρουσία των Ανώτερων Στελεχών του Φορέα, για να μην υπάρχουν προβλήματα αντιπάθειας, ή «φωτοστέφανου».Ευχαριστώ
 
 
gg
Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Π.Α. ταξινομούνται σε δύο διακριτές κατηγορίες: α) κριτήρια προϋποθέσεων και β) κριτήρια αποτελεσμάτων γ) κριτήρια ηθους και ακεραιότητος.
 
 
PEPPY
Πώς μπορούν να τεθούν και να μετρηθούν οι στόχοι μερικών ειδικοτήτων όπως των αρχαιολόγων, των χημικών σε μουσεία, των συντηρητών έργων τέχνης; Έκανα τόσες ανασκαφές, μελέτησα τόσα αρχαία, ανέλυσα τόσα δείγματα, συντήρησα τοσα αντικείμενα;
 
 
Manolis
Είμαι εργαζόμενος 12 χρόνια σε Δήμο,δεν έχω ούτε μία μέρα άδεια ασθενείας ,η επιλογή μου αυτή δεν πρέπει να αμοίβεται;;;;;;;;;
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Δεν κατανοώ την αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτού του άρθρου, δεδομένου του άρθρου 14 «Τελική αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου».