Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Δεν κατανοώ την αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτού του άρθρου, δεδομένου του άρθρου 14 «Τελική αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου».