Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
gg
Άρθρο 29: Όρια και προϋποθέσεις καταβολής Κινήτρου Επίτευξης Στόχων …. 5. Καταβολές Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ. στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων άναστέλονται σε περίπτωση άσκησης ΄ποινικής δίωσης για διαφθορά και άκυρώνονται και αφαιρούνται καταβληθείσες καταβολές των 5 τελευταίων έτων έφόσον υπάρξουν τελεσίδικες άποφάσεις γιά χρηματισμό η δωροδοκία.
 
 
Xristina
Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Το σχέδιο είναι πρόχειρο και αφήνει περιθώρια άσκησης bullying. Έστω και τώρα θα πρέπει να συμπεριληφθεί η πολιτική του anti-mobbing.
 
 
Alexalex
γιατι αυτή η πολυπλοκότητα ??έχει εφαρμοστεί σε κάποιο άλλο κράτος με αυτή τη μορφή ??