Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ιωάννης τσιωνάς
Στην εκπαίδευση ενηλίκων αξιολούνται οι εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους. Δε βλέπω κανένα λόγο να μην γίνεται ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ για τη ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ επίδοση, συμπεριφορά και ικανότητα να διοικήσουν και εμπνεύσουν την ομάδα τους. Η ομάδα πετυχαίνει αποτελέσματα σημαντικότερα από τις μονάδες που Η παραπάνω αξιολόγηση αυτή μπορεί να συνυπολογίζεται μαζί με τις αξιολογήσεις που όπως πολλοί αναφέρουν πρέπει να γίνονται από ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ. Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση είναι1. ο σαφής προσδιορισμός καθηκόντων (καθηκοντολόγιο-job description)2. οι ρεαλιστικοί στόχοι3. η αποφυγή ετεροαπασχόλησης (αλλιώς πρέπει να αξιολογείται)4. αντικειμενικός φορέας αξιολόγησης με γνωστική επάρκεια
 
 
THKAR
Τί γίνεται σε περίπτωση κυοφορούσας δόκιμης υπαλλήλου η οποία έμεινε 6 μήνες στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας της(πχ στο 2011) αλλά στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκε και ο άμεσος Προϊστάμενος και ο Δ/ντής.Από ποιόν θα αξιολογηθεί για τη μονιμοποίησή της δεδομένης της συνταξιοδότησης των Πρ/νων και της λήψης των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών(κυήσεως και λοχείας) Κατά τη διάρκεια δε του επόμενου έτους (2ου έτους υπηρεσίας της) πήρε την άδεια ανατροφής παιδιού-εννιάμηνο μέσα στο 2012) και συνεπώς δε συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο εξαμήνου μέσα στο έτος. Πώς θα αξιολογηθεί και πως θα μονιμοποιηθεί;Και αν υποθέσουμε ότι παρατείνεται το δόκιμο στάδιο της υπηρεσίας της και κατά τον τρίτο χρόνο -και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε και διανύουμε- έστω ότι αλλάζουν ξανά 2 και 3 Πρ/νοι λόγω αδυναμίας να «πιάσουν» τους στόχους. Τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση;