Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αναστασιάδης Αντώνιος
ΠΡΟΤΑΣΗ: Στον δόκιμο υπάλληλο πρέπει να δίδεται χρόνος εντός του ωραρίου του και κάθε πολύτιμη βοήθεια, από ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση έως έξω-υπηρεσιακά σεμινάρια. Επίσης, πρέπει να του ανατίθεται ένα συγκεκριμένο έργο, ανάλογα με την υπηρεσία, το πιθανότερο ετήσιο ή εξαμηνιαίο, πάνω στο οποίο κανείς θα μπορεί να αντιλαμβάνεται, τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, τον προγραμματισμό που έκανε και το κυριότερο, την υποθήκη που αφήνει για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Με απλά λόγια, τι έκανε σε αυτό το χρονικό διάστημα που αντικειμενικά βοήθησε την υπηρεσία του να γίνει πιο λειτουργική.Αυτό προϋποθέτει ότι, κατά την διάρκεια του δόκιμου χρόνου, θα πρέπει να έχει ένα ελαφρύτερο υποχρεωτικό πρόγραμμα, ώστε να μπορέσει να μελετήσει και να διερευνήσει επαρκώς το αντικείμενο, φέρνοντας έτσι τον «φρέσκο» αέρα στην υπηρεσία του. Και πρέπει να γίνει από την πρώτη μέρα, πριν εγκλωβιστεί στο κατεστημένο και το τετριμμένο.
 
 
Κατερίνα Τ.
Σας αντιγράφω (για να μην εφευρίσκουμε τον τροχό) από μελέτη της ΟΤΟΕhttp://www.otoe.gr/GESS/drasthriothtes/meletes/ARTICLEAXIOL.htmτης Βασιλικής Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Οικονομίας της Εργασίας .»…Στόχος του συστήματος Αξιολόγησης είναι η θετική υποκίνηση, η σωστή αξιοποίηση και η απρόσκοπτη ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησης, με τη διασφάλιση συνθηκών ίσης μεταχείρισης, ισότητας ευκαιριών και διαφάνειας και με βασικό εργαλείο τη συστηματική και τεκμηριωμένη εκτίμηση της εργασιακής απόδοσης. Τεκμηριωμένη εκτίμηση της εργασιακής απόδοσης είναι αυτή που βασίζεται1. σε συγκεκριμένες και ρεαλιστικές υπηρεσιακές προδιαγραφές για κάθε θέση εργασίας ή ευθύνης,2. σε αιτιολογημένη, λεπτομερή και σαφή διαμόρφωση των αξιολογικών κρίσεων/εκτιμήσεων και προτάσεων των αξιολογητών, με άξονα τα συγκεκριμένα εργασιακά καθήκοντα και την ανταπόκριση σε αυτά του εργαζόμενου κατά την περίοδο αναφοράς της αξιολόγησής του…» ΠΡΙΝ λοιπόν αξιολογήσουμε τους Δ.Υ θα πρέπει να έχουμε τι;(1) ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ προδιαγραφές θέσης εργασίας και (2) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ αξιολόγηση/κρίση με επαληθεύσιμα στοιχεία. Εαν τελικά θέλουμε να σξιολογήσουμε και να αξιολογηθούμε σωστά οι 650.000 Δ.Υ το έργο είναι τιτάνιο και απαιτείται μια ανατροπή άρδην ολόκληρου του συστήματος «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» ειδομεν…