Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Panos Liverakos
Γίνεται μνεία σε ηλεκτρονική εφαρμογή. Θα ήταν καλό να δούμε τις προδιαγραφές της και τον τρόπο λειτουργίας της. Κατά τη γνώμη μας και με βάση πρότερη εμπειρία μας, υπάρχει φόβος ότι με την έννοια ηλεκτρονική εφαρμογή να υπονοείται η ύπαρξη των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή, που ο κάθε αξιολογούμενος θα μπορεί να «κατεβάσει» στον Η/Υ του για να τα συμπληρώσει και να τα εκτυπώσει. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να διευκρινιστούν οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και το εύρος των διαδικασιών που θα καλύπτει. Κατά τη γνώμη μας επίσης, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα πρέπει να αποτελεί τη βάση οποιουδήποτε συστήματος αξιολόγησης υιοθετηθεί εν τέλει.