Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χάρης Δ
Βάρος πρέπει να δωθεί όχι στα τυπικά προσόντα αλλά στην απόδοση στο αντικείμενο εργασίας βάσει κριτηρίων που θα πρέπει να είναι διαφορετικά σε κάθε Οργανισμό. Τι να το κάνω εάν έχεις περάσει απο ΑΣΕΠ με 10 μεταπτυχιακά και 10 γλώσσες αλλά είσαι τεμπέλης και αδιάφορος…
 
 
ΕΛΕΝΗ Π.
Δεν είναι δυνατον να μην λαμβάνεται υπόψη η εισαγωγή μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο, έστω για τους διορισθέντες μετά το 1996. Πιστέψτε με, αυτοί είναι που κρατάνε όρθιο το Κράτος αυτή τη στιγμή. ‘Εστω κι αν αδικήθηκαν κατάφωρα με το … Ενιαίο Μισθολόγιο…
 
 
Λαζάρου Ελένη
Τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως διατυπώνονται στο παρόν σχέδιο νόμου είναι πολύ γενικά και ασαφή και ως εκ τούτου διαβλητά. Δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα ήδη ισχύοντα. θεωρώ απαραίτητο να εξειδικευτούν ανάλογα με τη θέση ευθύνης, την ειδικότητα, το επίπεδο σπουδών και να είναι με αντικειμενικό τρόπο μετρήσιμα.
 
 
Αλέξανδρος Μπουντούρης
Χρειάζεται μεγαλύτερη ανατροφοδότηση από κάτω προς τα πάνω. Εδώ θα βοηθούσαν συντονιστικές συσκέψεις: του Γενικού Γραμματέα με τους Γενικούς Διευθυντές, προκειμένου να καταστούν οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι επιχειρησιακοί. Κατόπιν, οι Γενικοί Διευθυντές εξειδικεύουν με τους Διευθυντές τούς Επιχειρησιακούς Στόχους σε Σχέδια Δράσης, τα οποία οι τελευταίοι συζητούν με τους Τμηματάρχες. Σε κάθε επίπεδο, συνυπογράφεται συμφωνία, ώστε μα δεσμεύεται το κάθε επίπεδο και να εκλείψει η δικαιολογία της «άγνοιας».
 
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Να λαμβάνεται υπόψη και η ποιότητα του παραγόμενου