Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΝΕΙ ΤΟ 70 – 80%
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΘΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 80% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Η ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.