Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
nikos krizis
Συμφωνώ και επαυξάνω, να αξιολογηθούν:1. Η επιτυχία διορισμού του υποψηφίου μέσω ΑΣΕΠ2. Το πτυχίο3. Το μεταπτυχιακό4. Το διδακτορικό5. Η γνώση ξένων γλωσσών6. Η γνώση Η/ΥΝα δοθεί επιτέλους προβάδισμα σε όσους διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ και διαθέτουν προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά!
 
 
ΓΙΟΥΛΗ
Πως θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι όταν το αντικείμενο το σπουδών του και η θέση διορισμού τους είναι άσχετα με το αντικείμενο της εργασίας τους? Πως μπορούν να αξιολογήσουν δύο υπαλλήλους με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο εργασιών αλλά με διαφορετικό κλάδο και κατηγορία?Πως θα αξιολογήσουν τους υπαλλήλους που τους άλλαξαν υπηρεσία με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο εργασιών λόγω του Καλλικράτη με το έτσι θέλω?Μάλλον ψάχνουν τρόπους να σκορπίσουν χρήματα και να δημιουργήσουν ανασφάλειες και φόβους στους υπαλλήλους ακόμα και σε αυτούς που μπήκαν με αξιοκρατικό τρόπο στις θέσεις εργασίας τους.
 
 
gg
Άρθρο 29: Όρια και προϋποθέσεις καταβολής Κινήτρου Επίτευξης Στόχων …. 5. Καταβολές Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ. στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων άναστέλονται σε περίπτωση άσκησης ΄ποινικής δίωσης για διαφθορά και άκυρώνονται και αφαιρούνται καταβληθείσες καταβολές των 5 τελευταίων έτων έφόσον υπάρξουν τελεσίδικες άποφάσεις γιά χρηματισμό η δωροδοκία.