Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΝΟΤΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ
Καλή η αξιολόγηση κι έπρεπε να θεμοθετηθεί νωρίτερα. Με δεδομένο όμως την έλλειψη υπαλλήλων και την απαγόρευση των προσλήψεων, το πλήθος αρμοδιοτήτων που έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ, τις διαδικασίες που προβλέπονται πολύ φοβάμαι όμως ότι δημιουργείται ακόμη ένας δυσκίνητος γραφειοκρατικός μηχανισμός. Αντί να εξυπηρετούμε τον Πολίτη θα συμπληρώνουμε στατιστικά στοιχεία θ αθέτουμε στόχους κλπ