Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Τ.
Η παύση κάθε προαγωγής μέχρι το 2014, είναι μέτρο άδικο και ισοπεδωτικό αφού πλήτονται όσοι υπάλληλοι έχουν συπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής. Αν υποθέσουμε π.χ οτι ο Α υπάλληλος έχει 2 χρόνια στον εισαγωγικό βαθμό (ΣΤ) ενώ ο Β προσλήφθηκε αρχές του 2012. Εφόσον Α κριθέι προακτέος, τότε με δεδομένο οτι απο το βαθμό ΣΤ στον Ε προάγεται το 100% των υπαλλήλων, θα πρέπει να προαχθεί εντός του 2012. Λόγω όμως της αναστολής των προαγωγών θα πάει στον επόμενο βαθμό το 2014. Την ίδια χρονιά θα συμπληρώει τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής στο βαθμό και ο Β υπάλληλος, ο οποίος αν κριθεί προακτέος θα πάρει το βαθμό Ε μαζί με τον Α.Σε κάθε περίπτωση στη διοίκηση πρέπει να υπαρχει συνέχεια και συνέπεια και να μήν ασκείται αποσπασματικά. Επιπλέον πρέπει να συμβάλει στη δημιουργεία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ διοικητή και διοικούμενου. Δεν γίνεται στο βωμό της δημιουργίας ενός αντικειμενικού τρόπου αξιολόγησης, να «τιμωρείς» τόσους πολλούς ανθρώπους που εργάζονται με συνέπεια και εντιμότητα. Επιπλέον το μέτρο αυτό, απαξιώνει την υπάρχουσα ιεραρχία η οποία περιλαμβάνει πολλά έμπειρα και ικανά στελέχη.Τέλος δεν διασφλίζει κανέις οτι ένα νέο ΠΔ που θα έρθει να «βελτιώσει» το σημερινό, δεν θα παρατείνει για περισσότερα χρόνια την πάυση των προαγωγών.
 
 
Panos Liverakos
Τα έντυπα εκτυπωμένα εις διπλούν στις περισσότερες περιπτώσεις; Γιατί έντυπα και όχι ηλεκτρονική εφαρμογή; Η απαίτηση τήρησης των δεδομένων του συστήματος σε έντυπη μορφή αντίκειται στη προσπάθεια εισαγωγής συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, το νέο σύστημα αξιολόγησης να ενισχύει τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών, αντί να εισάγει εκ νέου πρακτικές του παρελθόντος.
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δεν είναι εφικτό να μας αξιολογούν οι ίδιοι οι πολίτες.Εγώ δουλεύω σε επαρχιακό ΚΕΠ και έρχομαι καθημερινά σε αντιπαράθεση μαζί τους για πράγματα τόσο δεδομένα όπως μια ταυτότητα ή ότι για το γνήσιο της υπογραφής πρέπει να έρχονται οι ίδιοι ,καθώς για ψηφοθηρικούς λόγους οι αιρετοί και για προσωπικές σχέσεις που έχουν μαζί τους άλλοι συνάδελφοι τους έχουν <>.Πως θα με αξιολογήσει λοιπόν εμένα ένας πολίτης ο οποίος έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους τακτικές όταν εγώ προσπαθώ να λειτουργώ νομότυπα στην υπηρεσία μου.
 
 
Νικόλαος Χασάναγας
Το δικό μου ερώτημα είναι: εκείνο το +4 στο παρονομαστή (το οποίο μειώνει το τελικό αποτέλεσμα) πώς προέκυψε;
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Στο άρθρο 35 του Ν.4024/2011 παρ. 4 σημειώνεται ότι από 01.01.2012 αρχίζει η αξιολόγηση οργανικών μονάδων και προσωπικού, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως 31.12.2012. Βάσει του αποτελέσματος και το αργότερο μέχρι 31.12.2013 αναδιοργανώνονται οι δημόσιες Υπηρεσίες, μετακινούνται υπάλληλοι, συντάσσονται νέα οργανογράμματα κλπ.Ερώτημα:Γιατί προσδιορίζεται το έτος 2013 ως περίοδος αξιολόγησης χωρίς πρώτα να έχουν αναδιοργανωθεί οι Υπηρεσίες;2.Στο άρθρο 28 του ανωτέρω Νόμου «Μεταβατικές και τελικές διατάξεις..» στη παρ. 6 αναφέρεται ότι μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, οι κρίσεις για την προαγωγή των υπαλλήλων, γίνονται από τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από τις οικίες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού βάσει των ποσοστώσεων που προάγονται από βαθμό σε βαθμό.Από αυτό συνάγεται ότι αυθαίρετα παγώνει η βαθμολογική εξέλιξη το 2012 και μετατίθεται για το το 2013 (ουσιαστικά τους πρώτους μήνες του 2014 θα συμπληρωθούν τα έντυπα αξιολόγησης.