Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Στο άρθρο 35 του Ν.4024/2011 παρ. 4 σημειώνεται ότι από 01.01.2012 αρχίζει η αξιολόγηση οργανικών μονάδων και προσωπικού, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως 31.12.2012. Βάσει του αποτελέσματος και το αργότερο μέχρι 31.12.2013 αναδιοργανώνονται οι δημόσιες Υπηρεσίες, μετακινούνται υπάλληλοι, συντάσσονται νέα οργανογράμματα κλπ.Ερώτημα:Γιατί προσδιορίζεται το έτος 2013 ως περίοδος αξιολόγησης χωρίς πρώτα να έχουν αναδιοργανωθεί οι Υπηρεσίες;2.Στο άρθρο 28 του ανωτέρω Νόμου «Μεταβατικές και τελικές διατάξεις..» στη παρ. 6 αναφέρεται ότι μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, οι κρίσεις για την προαγωγή των υπαλλήλων, γίνονται από τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από τις οικίες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού βάσει των ποσοστώσεων που προάγονται από βαθμό σε βαθμό.Από αυτό συνάγεται ότι αυθαίρετα παγώνει η βαθμολογική εξέλιξη το 2012 και μετατίθεται για το το 2013 (ουσιαστικά τους πρώτους μήνες του 2014 θα συμπληρωθούν τα έντυπα αξιολόγησης.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Εντελώς άδικο όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη .Τρανταχτό παράδειγμα όχι μόνο δικό μου αλλά και πλήθος συναδέλφων που για λίγο χρονικό διάστημα εγκλωβίστηκαν σε κάποιο χαμηλό βαθμό από αυτόν που είχαν πριν το νέο βαθμολόγιο μισθολόγιο και θα είναι αναγκλασμένοι να παραμείνουν σε αυτόν συνολικά μέχρι και 10 χρόνια (από τη στιγμή έναρξης χρόνου στον βαθμό) χωρίς ούτε καν χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου γιατί τυγχάνει να είναι στο τελευταίο ΜΚ του βαθμού τους . Σας αναφέρω παράδειγμα ΔΕ με το νέο βαθμολόγιο και συνολικά 10 έτη στις 1-11-2011 κατατάσεται στον Ε βαθμό (από Γ που ήταν ) και στο ΜΚ3 (το τελευταίο δηλαδή του βαθμού αυτού )Αυτός ο υπάλληλος και δεν θα πάρει άλλο ΜΚ αφού αυτό είναι το τελευταίο του βαθμού του αλλά και η μοναδική ελπίδα που είχε για να πάρει βαθμό δεν θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πριν τον Μάιο του 2014. Εγκλωβίστηκε δηλαδή (άθελά του) σε έναν βαθμό που τουλάχιστον του μείωσε κατά 23% τις αποδοχές που έπερνε πριν το νέο βαθμολόγιο και τώρα με την αξιολόγηση θα πρέπει να περιμένει στον ίδιο χαμηλότατο μισθό μέχρι και το 2014. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. Πέραν των μισθολογικών αδικιών υπάρχει και θέμα χρήσης του βαθμού για υποψηφίους σε σωματεία και επιτροπές (χωρίς πληρωμή) που ενώ υπάρχουν αξιολογότατα στελέχη για τέτοιες θέσεις δεν έχουν το δικαίωμα λόγω χαμηλού πλέον βαθμού . Παράδειγμα συναδέλφου που και ήθελε αλλά και τον ήθελαν το σύνολο των υπαλλήλων της υπηρεσίας ως πρόεδρο του Σωματείου εργαζομένων δεν μπορούσε να λάβει μέρος στις εκλογές λόγω του ότι «έπεσε σε βαθμό» ΠΡΟΤΑΣΗ Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους να ενεργοποιηθεί με το παλαιό σύστημα η προαγωγή σε βαθμούς και αν τουλάχιστον δεν πάρουν τον βασικό μισθό του νέου επόμενου βαθμού να τους χορηγηθεί το ΜΚ του νέου βαθμού μέχρι την επόμενη χρονιά και αν τελικά είναι επιτυχόντες σε προαγωγή το 2014 να τους δοθεί και ο νέος βασικός μισθός του βαθμού προαγωγής .
 
 
Eλεωνόρα
Ναι καιρός ήταν να γίνει η αξιόλογηση των υπαλλήλων του δημοσίου φορέα , αλλά η σωστή αξιολόγηση πρέπει να είναι αμφιδρομη ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμένικότητα . Δηλαδή τόσο ο υφιστάμενος να αξιολογεί εξίσου τον προισταμενο του΄αλλά και το αντίστροφο βάση τυπικών και αλλων προσόντων προσόντων . Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος τα τελευταία 4 χρόνια και πολύ συχνα βιώνω το τροπάριο τα κεκτημένα του παλιού εις βαρος του νέου υπαλλήλου . Υπάρχουν πολλοί επίσης συναδελφοι μου νέοι με περισσότερα τυπίκά προσόντα από τι οι ήδη προιστάμενοι μου οιοποίοι θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι εξουσιαστικός , νοοτροπία παλία δυστυχώς που διαιωνίζεται στο δημόσιο φορέα και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο ρόλος τους είναι κυρίως οργανωτικός και συντονιστικός. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαιτερο βαρος στο πως θα διαμορφωθούν τα κριτήρια, οι στοχοί κ.α. της αξιολόγησης δεν μπορούννα είναι τα ίδια κριτηρια για όλες τις ειδικοτητες όπως για παραδειγμα ενός διοικητικού υπαλλήλου να είναι ίδια με ένός γιατρού ή νοσηλευτή
 
 
Νίκος
Aδικο όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη.Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους να ενεργοποιηθεί η προαγωγή σε βαθμούς με το παλαιό σύστημα και αν τουλάχιστον δεν πάρουν τον βασικό μισθό του νέου επόμενου βαθμού να τους χορηγηθεί το ΜΚ του νέου βαθμού μέχρι την επόμενη χρονιά και αν τελικά είναι επιτυχόντες σε προαγωγή το 2014 να τους δοθεί και ο νέος βασικός μισθός του βαθμού προαγωγής.Για να μπορέσουμε να έχουμε μια αντικειμενική και ανατροφοδοτούμενη αξιολόγηση θα πρέπει να πάψει να υφίσταται το πελατειακό κράτος και τα παρακλάδια του στη Δημόσια Διοίκηση. Αξιολογητές έξω από την «πολιτική μηχανή» που τελματώνει τα πάντα
 
 
eugenia
Σημαντικό είναι να μην καθορίζονται ανέφικτοι στόχοι. Όχι έμφαση στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα.