Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΙΣΜΗΝΗ
Απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για να συμπληρωθούν και μόνο οι Μαθηματικοί Τύποι…Επί της ουσίας, ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊΤΑΙ ΆΡΑΓΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ;Η Δημόσια Διοίκηση ως αυτοσκοπός και η γραφειοκρατία μόνο εξυπηρετούνται….
 
 
Β. Γογγολίδης
«Κριτήριο 2: Στρατηγική και προγραμματισμός. Αξιολογούνται τα υποκριτήρια:αα) Ο τυχόν προσδιορισμός και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των μετόχων,…». Αν μιλήσουμε για τον στενό δημόσιο τομέα, ποιοί είναι οι μέτοχοι ?