Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΙΣΜΗΝΗ
Απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για να συμπληρωθούν και μόνο οι Μαθηματικοί Τύποι…Επί της ουσίας, ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊΤΑΙ ΆΡΑΓΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ;Η Δημόσια Διοίκηση ως αυτοσκοπός και η γραφειοκρατία μόνο εξυπηρετούνται….