Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ ΒΕΝΤΟΥΡΗ
Αξιότιμοι κύριοι/ες,θεωρώ πως είναι αναγκαία η αξιολόγηση των Δ.Υ,αλλά προβληματίζομαι για την εφαρμογή της διαδικασίας, διότι θα γίνεται από τους εσωτερικούς αξιολογητές που δεν θα έχουν τη κατάρτιση για την εφαρμογή αυτής αλλά και δεν νομίζω ότι θα κατέχονται από το υψηλό αίσθημα ευθύνης, δικαίου και της διαφάνειας στην λήψη των αποφάσεων τους.Καθώς,οι διαδικασίες στο Δημόσιο μέχρι και σήμερα είναι νομιμοφανείς πάντα και ποτέ δίκαιες.Τα άτομα με προσόντα παραγκωνίζονται και αντιμετωπίζονται με έχθρα ,ενώ προωθούνται αυτά που βοηθούν τη νομιμοφάνεια της υπηρεσίας τους.Προτείνω,οι αξιολογητές να είναι εξωτερικοί ή έστω να προέρχονται από άλλη δημόσια υπηρεσία, ώστε να αποφύγουμε τις αδικίες που δεν μπορεί να καταπολεμήσει ο αξιολογούμενος.με εκτίμηση
 
 
Παναγιώτης Κοσμόπουλος
Πουθενά στο Προσχέδιο Νόμου δεν λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να προστατεύεται συστημικά ο αξιολογούμενος υπάλληλος σε περιπτώσεις δυσμενούς εργασιακού περιβάλλοντος (υποδομή συνθήκες, οργάνωση κλπ) και λόγω ανεπαρκών, αδιαφορούντων και ανικάνων είτε ομοβάθμων είτε προϊσταμένων(με τους οποίους θα είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται στην επίτευξη των στόχων).Αντ’ αυτού, με τα άρθρα 25 και 26 κάθε ευσυνείδητος, πλην άτυχος, υπάλληλος, ωθείται σε ψυχοφθόρες διαδικασίες προσωπικών ενστάσεων, με τις οποίες θα πρέπει να αποδείξει(!) (σε ανάλογες περιπτώσεις δυσλειτουργειών λόγω συνθηκών και προσώπων) με αντικειμενικά (!) και μετρήσιμα (!) στοιχεία οτι … δεν είναι ελέφας!Νομίζω, πως είναι απαραίτητο να προηγείται, της ατομικής αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου, η αποτύπωση των πραγματικών συνθηκών του περιβάλλοντος εργασίας και του κλίματος συνεργατικότητας (ίσως, μέσω ανώνυμης διατύπωσης γνώμης όλων των εργαζομένων της δομής εργασίας και των εξυπηρετουμένων πολιτών καθόλον το έτος).Κατόπιν, να γίνεται διόρθωση ή ακόμη και ετήσια αναβολή της αξιολόγησης, για την προστασία του αξιολογουμένου υπαλλήλου και της αξιοπιστίας της διαδικασίας, κι όχι να μπαίνει σε διαδικασίες ψυχοφθόρες και ασύμμετρες προς το μέγεθός του.Και: (καλέ μου άνθρωπε!) Όχι άλλη… γραφειοκρατία!Όσο λιγότερη,τόσο καλύτερα.Ευχαριστώ για την προσοχή σας.