Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΙΟΚΑΡΗΣ
Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση και συγκριτική εξέταση των προσόντων των υπαλλήλων για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Μέχρι εδώ όλα καλά και συμφωνώ απόλυτα.καθώς και η παροχή κινήτρου σε κάθε αξιολογούμενο υπάλληλο για τη βελτίωση των ικανοτήτων του και της εν γένει υπηρεσιακής του απόδοσης.Στο ΥΕΘΑ έχετε σκεφτεί πώς είναι δυνατόν αυτό να εφαρμοστεί, όταν όλο το Υπουργείο εργαζεται για τους στρατιωτικούς; Έχω μεγάλη περιέργεια διότι δεν το έχω δει τα 29 χρόνια που το ζω.αξιολόγηση αποτελεί, επίσης, ένα χρήσιμο στοιχείο για την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος.Συμφωνώ και αγωνιώ να δω την αντιστοίχηση βαθμών πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού