Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Προφανώς, τα συμβόλαια απόδοσης θα πρέπει να υπογραφούν εως 31-12-2012 και να ισχύσουν για το 2013 οπότε, στο τέλος του 2013 να γίνει αξιολόγηση. Εξακολουθούν όμως, να μην επιλύουν το βασικό πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης που είναι η έλλειψη ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, η τυποποίηση διαδικασιών με χρήση ΤΠΕ και ψηφιακή υπογραφή, η καθιέρωση δεικτών επίδοσης κ.α. που ανέφερα στο εισαγωγικό σχόλιο. Συνεπώς, αν δεν λυθεί το θέμα ανασυγκρότησης της Εκτελεστικής Διοίκησης με κριτήρια ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, το όλο εγχείρημα βρίσκεται κυριολεκτικά «στον αέρα», ανοικτό σε κάθε νομική προσφυγή.
 
 
Αναστασία
Επιβάλλεται, κατά την γνώμη μου, η αξιολόγηση να πραγματοποιείται από ομάδα αξιολογητών ανεξάρτητου φορέα – ή εξωτερικών συνεργατών-, πάντως σίγουρα δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και μόνον σε ανθρώπους που εργάζονται στον ίδιο φορέα και έχουν δημιουργήσει τις λεγόμενες «κλίκες» αλληλοεξυπηρέτησης συμφερόντων και ευνοούμενων χωρίς αντικειμενικότητα.Συμφωνώ απολύτως με την άποψη της κας ΑΡΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ πως θα πρέπει να αξιολογούνται και οι προϊστάμενοι από τους υφισταμένους τους, και μάλιστα σε μόνιμη βάση (όχι μόνον την πρώτη φορά).Πράγματι, έτσι με την υποβολή αποδείξεων όπου υπάρχουν για τον τρόπο λειτουργίας και την νοοτροπία πολλών προϊσταμένων, θα γίνουν εμφανή τα αίτια της αναποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Υπάρχουν προϊστάμενοι που έχουν καταλάβει θέσεις ευθύνης λόγω «αρχαιότητας» με τυπικά προσόντα απολυτήριο λυκείου!! Πώς θα αξιολογήσουν συναδέλφους με μεταπτυχιακάόταν δεν έχουν τουλάχιστον ίσο επίπεδο σπουδών??Θα ήθελα να συμπληρώσω σ΄αυτό το σημείο πως με εκφράζει η άποψη που εκφράσθηκε από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΚΑΛΗ, πως θα πρέπει να προσμετρώνται στα τυπικά προσόντα όλα τα πτυχία που κατέχει κάποιος καθώς οι νεώτεροι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και γραπτών διαγωνισμών, έχουν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως δεύτερα πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες και γνώσεις Η/Υ.
 
 
Πέτρος
Σύμφωνα με το άρθρο 02 σκοπός της αξιολόγησης με λίγα λόγια είναι η εξυγίανση του δημοσίου με κριτήριο την αξιοκρατία και τις ικανότητες όταν όμως ζούμε σε μία εποχή που η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση με περικοπές και ορατό των κίνδυνο των απολύσεων ο σκοπός της αξιολόγησης δεν πείθει καθόλου.
 
 
Panos Liverakos
Περιέχει σημεία που δεν είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν από τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν για παράδειγμα τα στοιχεία που περιέχονται στο κριτήριο 9 βαθμολογηθούν από τους ίδιους τους αξιολογούμενους, τότε τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων και δίνεται η δυνατότητα εύλογης αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων από οποιοδήποτε. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση η διαδικασία της αξιολόγησης να διενεργείται από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα που θα προσλαμβάνεται για το συγκεκριμένο έργο κάθε φορά.
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑΣ
Να εμπλακεί άμεσα το ΑΣΕΠ ως φορέας αξιολόγησης!Να εφαρμοστεί αξιοκρατία και διαφάνεια και στο θεσμό της αξιολόγησης από μία ανεξάρτητη αρχή, όπως είναι το ΑΣΕΠ!Επιτέλους, να μην αξιολογούνται μόνο όσοι πέρασαν ήδη στο δημόσιο από το ΑΣΕΠ αλλά όλοι οι άλλοι που μπήκαν στο δημόσιο από το παράθυρο!