Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πέτρος
Σύμφωνα με το άρθρο 02 σκοπός της αξιολόγησης με λίγα λόγια είναι η εξυγίανση του δημοσίου με κριτήριο την αξιοκρατία και τις ικανότητες όταν όμως ζούμε σε μία εποχή που η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση με περικοπές και ορατό των κίνδυνο των απολύσεων ο σκοπός της αξιολόγησης δεν πείθει καθόλου.
 
 
Νικόλαος Χασάναγας
Πιστεύω κι εγώ ότι θα πρέπει να υπάρξει και ομάδα κριτηρίων για ήθος και ενδοϋπηρεσιακή συμπεριφορά