Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πέτρος
Σύμφωνα με το Άρθρο 01: Πεδίο εφαρμογής αξιολογούνται όλοι ανεξαιρέτως δηλαδήαξιολογούνται όλοι όσοι μπήκαν με ΑΣΕΠ (ήδη αξιολογημένοι) αλλά κι αυτοί που μπήκαν από τα κομματικά παράθυρα (γνωστό ως μέσον). Αυτό δεν είναι πεδίο εφαρμογής αλλά πεδίο προβληματισμού.
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ – Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ. ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΥΛΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ.