Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΣΤΟΥ Βασιλική
Η αξιολόγηση μέσω του ΚΠΑ αποτελεί ένα ενα εργαλείο που βάσει των (9) κριτηρίων συμβάλλει στην εισαγωγή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας και εντοπίζει τις αδυναμίες και τις δυνατότητες μιας δημόσιας οργάνωσης.Η εφαρμογή του όμως, προυποθέτει πολιτική βούληση και διοικητική τεχνογνωσία.Επειδή από την εμπειρία μου στον εργασιακό χώρο,δύσκολα συνυπάρχουν και τα (2)- λόγω μέχρι στιγμής της μή υποχρεωτικής εφαρμογής του-η διοικητική τελειότητα παραμένει το ζητούμενο στη περίοδο της αβεβαιότητας που διανύουμε.Προτείνω άμεσα την τελική ολοκλήρωση του προτεινόμενου νομοσχεδίου,που μόνο μέσω της υποχρεωτικότητας του,θα συμβάλλει στη βελτίωση της οργανωτικής αποτεσματικότητας και της διοικητικής ευρωστίας και κατά επέκταση στη αυτοεκτίμηση μας σαν υπάλληλοι.