Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Άρθρο 02: ΣΚΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σύστημα αξιολόγησης υπάρχει, αλλά όχι για όλους.Επίσης, επειδή το υπάρχον σύστημα δεν είναι δίκαιο πρέπει να προτείνουμε τρόπους βελτίωσης και όχι εξαίρεσης του κανόνος.Επί της αρχής του άρθρου συμφωνώ.
 
 
Ξενοφών Τιμόλογος
Σχετικά με την παράγραφο 8 όπου αναφέρεται ότι κάθε τμηματάρχης θα διανέμει τους στόχους των εργαζόμενων στο τμήμα έχω την εξής παρατήρηση. Παρατηρείται το φαινόμενο – όχι μόνο στο δημόσιο τομέα – να υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν περισσότερα προσόντα, μιλούν ξένες γλώσσες, γνωρίζουν τη χρήση εφαρμογών και εργαλείων, παρακολουθούν ημερίδες και σεμινάρια ,γενικά ενδιαφέρονται περισσότερο για την εργασία τους από άλλους. Οι εργαζόμενοι αυτοί συνήθως επιφορτίζονται με ολοένα και περισσότερα αντικείμενα και φυσικά τα δυσκολότερα από αυτά, διότι οι άλλοι «δεν ξέρουν, δεν μπορούν, δεν έχουμε χρόνο να μάθουν» και άλλες τέτοιες κοινότυπες δικαιολογίες. Δε θα πρέπει να υπάρχει βαθμός δυσκολίας στους στόχους που τίθενται;Καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα εφαρμογής όμως τελικά είναι δίκαιο. Είναι νομίζω κοινός τόπος ότι σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες – αν όχι σε όλες – υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και θέλουν και άλλοι που ούτε προσπαθούν. Επιτέλους πρέπει τα βάρη να μοιράζονται με δίκαιο τρόπο και όχι πάντα σε αυτούς που μπορούν.
 
 
Ιωάννης Μπέλλας
Τα κριτίρια αξιολόγησης πρέπει να είναι αντικειμενικά, μετρήσημα και συνεχώς ελεγχόμενα και να χρήζουν συνεχή αναβάθμιση. Θεωρώ απαραίτητο το αντικείμενο εργασίας του κάθε υπαλλήλου να είναι άμεσα σχετικό με τη βασική εκπαίδευση που έχει αποκτήσει σε επίπεδο Πανεπιστημίου (και όχι χαμηλότερο). Σε πολλές (στις περισσότερες) υπηρεσίες που έχω αναγκαστεί να έχω συναλλαγή συμβαίνει η βασική εκπαίδευση του υπαλλήλου να μην έχει καμία απολύτως σχέση με το αντικείμενο που του έχει οριστεί να ελέγξει. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό καλό θα ήταν να δημιουργηθούν επιτροπές με πολλαπλή κατεύθυνση προκειμένου να μειωθούν και οι ‘διευκολύνσεις’ που ‘κάθε φορά’ απαιτούνται. Η δε επιτροπή να είναι με κλήρωση και διαφορετική κάθε φορά. (δεν μπορεί ένας μηχανολόγος να ελέγχει βιολογικά δεδομένα (όταν μάλιστα δεν έχει μετεκπαιδευτεί) ή ένας βιολόγος ή παραϊατρικών επαγγελμάτων να ελέγχει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις, ή δεν μπορεί κάποιος που δεν έχει βασική ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε οικονομικά να ελέγχει ένα επενδυτικό φάκελο). Μεγάλη προσοχή πρέπει να απαιτηθεί σε περιπτώσει που ισχύει η παραπάνω συνθήκη και κάποιος θα ‘εκπαιδευτεί’ για μερικές ώρες και σε άλλο αντικείμενο από το βασικό του πτυχίο.