Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Andreas
Πιστεύω θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όποια αξιολόγηση κι αν εφαρμοστεί, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια θα είναι πλημμελής. Όμως ακόμη και έτσι είναι πολύ καλύτερα από την απουσία οποιασδήποτε αξιολόγησης, όπως συνέβαινε ως τώρα.Πιστεύω ακόμη ότι οι στόχοι της θα πρέπει, τουλάχιστον στην αρχή να μην είναι μαξιμαλιστικοί. Θα μπορούσαν αρχικά να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, δηλαδή να γίνει με δύο μορφές, και από τον προϊστάμενο ή τον αξιολογητή αλλά και με γραπτές εξετάσεις. Αρχικά θα πρέπει να υποστούν κάποια πίεση ή και κυρώσεις μόνο όσοι αποτύχουν και στους δύο τρόπους αξιολόγησης. Αυτό για να αποφευχθούν μεγάλες αντιπαραθέσεις και εντάσεις, λόγω της προηγούμενης ανυπαρξίας του θεσμού.Αφού η αξιολόγηση δοκιμαστεί και γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία ότι είναι αντικειμενική σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό, στη συνέχεια να έχει επιπτώσεις στην εξέλιξη και στ αποδοχές των υπαλλήλων. Διαφορετικά φοβάμαι ότι οι αντιδράσεις θα είναι τόσο ισχυρές που θα αποτρέψουν οποιαδήποτε εφαρμογή της, όπως εξάλλου έχει συμβεί πολλές φορές ως τώρα.