Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Rinetta Petridi
Δεν θα έπρεπε να αξιολογούνται το 2ο, 3ο, 4ο πτυχίο κλπ. ?Γιατί αξιολογούνται περισσότερο, μόνο το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό που έχουν 2 και 3 χρόνια σπουδές αντίστοιχα, ενώ για την απόκτηση ενός πτυχίου χρειάζονται 4 χρόνια σπουδών ?
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
H αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο που πρέπει να λειτουργεί για ανάπτυξη, ανατροφοδότηση, εντοπισμό και αυτοβελτίωση των πιθανών αστοχιών που υπάρχουν σε σχέση με το γενικό πλάνο. Είναι σίγουρο ότι κανένας δεν θέλει να είναι μη αποδοτικός και κανένας δεν θέλει να μην ανταμείβεται για ό,τι κάνει, ό,τι προσφέρει. Εάν σχεδιάζαμε ένα σήμα για την αξιολόγηση θα κάναμε ένα τρίγωνο που στην μια πλευρά θα ήταν οι άνθρωποι, στην άλλη οι επιχειρήσεις και στην άλλη πλευρά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν, λοιπόν, πρέπει να γίνει αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για το τι επιδιώκουμε και όχι οχυρώσεις πίσω από προσωπικά συμφέροντα και ιδιοτέλειες. Μακάρι να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που πρέπει να παράγουν για ανθρώπους και να μπορέσει να λειτουργήσει η κοινωνική αλυσίδα της χώρας μας.