Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
AmandaMi
Πρέπει να σε αξιολογεί κάποιος της ίδίας κατηγορίας,δηλαδή αν είσαι ΠΕ να σε αξιολογεί κάποιος ΠΕ (και όχι ο ΔΕ Προιστάμενος σου,που έχει περισσότερη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ενώ εσύ έχεις περισσότερη αλλά όχι όλη ΔΗΜΟΣΙΑ)