Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
AmandaMi
Πρέπει να σε αξιολογεί κάποιος της ίδίας κατηγορίας,δηλαδή αν είσαι ΠΕ να σε αξιολογεί κάποιος ΠΕ (και όχι ο ΔΕ Προιστάμενος σου,που έχει περισσότερη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ενώ εσύ έχεις περισσότερη αλλά όχι όλη ΔΗΜΟΣΙΑ)
 
 
Γιάννης Κ.
Θα συμφωνήσω σε ένα μέρος με την άποψη του Δρ Γεώργιο Γιαννιτσιώτη (ο προ σχολιάζοντας), μιας και σε κάποιους φορείς το πλαίσιο λειτουργίας τους, δεν είναι καν ένα ενιαίο πλαίσιο .. εννοώ δηλαδή ότι, σε έναν ίδιο οργανισμό από μονάδα σε μονάδα το πλαίσιο λειτουργίας διαφέρει. Μήπως τελικά το πρόβλημα αρχίζει από τα διοικητικά του στελέχη;Τέλος, με πια κριτήρια & ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορεί να κρίνει αμερόληπτα δια τον κάθε Φορέα;Ελπίζω να υπάρξει εδώ τουλάχιστον μια ορθή αξιολόγηση των ατόμων αυτών σε άλλο άρθρο, διότι αν το πάμε κι’ αυτό με το ισχύον πελατειακό σύστημα τότε -Ζήτω, «ακόμη μια τρύπα στο νερό….»Αυτό που βλέπω είναι μονάχα περικοπές…, τουλάχιστον ας είναι ωφέλιμες πλέον για την Ελλάδα.
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Με τι κριτήρια θα μετράται η απόδοση; Γιατί αν θα αρκεί απλά να βεβαιώσει ο εκάστοτε προϊστάμενος ότι επιτευχθηκαν οι στόχοι για μια ακόμη φορά οδηγούμαστε σε παταγώδη αποτυχία. Επίσης το ίδιο άδικο είναι να εξετάζεται η συνολική απόδοση ενός τμήματος διότι μπορεί ένα τμήμα να αποτελείται από δέκα υπαλλήλους και η απόδοση να προέρχεται από τους εξής τρεις, όσο υπερβολικό και αν σας φαίνεται.Αμερόληπτη εικόνα προέρχεται μόνο από τα ατομικά μηχανογραφικά στατιστικά του κάθε υπαλλήλου, αν δε μάλιστα καθιερωθεί και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο θα είναι δυνατή και η παρακολούθηση του χρόνου διεκπεραίωσης των διοικητικών υποθέσεων