Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Η παράγραφος 2 περιγράφει μια διαδικασία γραφειοκρατική και αναποτελεσματική. Τα Δελτία Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων θα πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά στον άμεσο προϊστάμενο, και βεβαίως, να είναι ψηφιακά.
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.