Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
PANMAV30
Η διαδικασία που περιγράφεται είναι πολύ πολύπλοκη και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος όλο το κράτος να σταματάει όλες τις άλλες εργασίες και να ασχολείται μόνο με τη στοχοθεσία. Ειδικά αν κάποιος κρίκος της αλυσίδας καθυστερεί (πχ. υπουργός ή Γενικός δ/ντης). Οι στόχοθέτηση πρέπει να γίνεται με ένα σχετικά ανεξάρτητο τρόπο ανά διεύθυνση με ευθύνη του Δ/ντή ώστε οι στόχοι της ομάδας του να συνάδουν με τους γενικότερους στόχους.Επίσης εκτός από ποσοτικούς πρέπει να έχουν και ποιοτικούς στόχους (πχ. ανάπτυξη υφισταμένων, βελτίωση/επιτάχυνση διαδικασιών,μείωση κινδύνου απάτης, βελτίωση εξυπηρέτησης πολιτών κτλ.)
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ένας παράγοντας που συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη και απ’ ότι φαίνεται το ίδιο θα συμβεί και τώρα είναι η ένταση της εργασίας και κατά πόσο η υπηρεσία εξασφαλίζει το περιβάλλον εκείνο που απαιτείται ως ελάχιστο (και πως αυτό ορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά – το ελάχιστο) για να μπορεί ένας υπάλληλος να εργαστεί με ηρεμία ευγένεια κλπ
 
 
ΜΑΡΙΑ ΛΑΪΝΗ
Τι γίνεται και τι θα γίνει με Υπουργεια που το προσωπικό ειναι ανάμικτο (πχ στρατιωτικό -πολιτικό προσωπικό για ΥΕΘΑ, η πολιτικό προσωπικό και αστυνομικοί για το ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ.Λ.Π) θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή ιεραρχία με αντιστοίχηση.