Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Β. Γιαννακόπουλος
Στο άρθρο 7, πρέπει να ληφθεί μέριμνα να τίθενται στόχοι και για τους υπαλλήλους που μετακινούνται (αλλάζουν οργανική μονάδα), λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο προσαρμογής τους στη νέα τους θέση.
 
 
ΜΑΡΙΑ ΛΑΪΝΗ
Τι γίνεται και τι θα γίνει με Υπουργεια που το προσωπικό ειναι ανάμικτο (πχ στρατιωτικό -πολιτικό προσωπικό για ΥΕΘΑ, η πολιτικό προσωπικό και αστυνομικοί για το ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ.Λ.Π) θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή ιεραρχία με αντιστοίχηση.
 
 
Αναστασιάδης Αντώνιος
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η «κλήρωση» πάντοτε ήταν κριτήριο διασφάλισης της ακεραιότητας και της προστασίας κάθε κοινωνικοπολιτικής διαδικασίας. Στην σημερινή εποχή αποφεύγεται μετά μανίας, ίσως διότι κάποιοι θέλουν να ελέγχουν τους υφισταμένους τους με ιδιοτέλεια. Χωρίς κλήρωση, οτιδήποτε γίνεται θα διολισθήσει σε συντεχνιασμός και ιδιοτέλεια. Απαιτείται λοιπόν η επιλογή με κλήρωση τριών υπαλλήλων, ανεξάρτητα από βαθμούς ή ειδικότητες, που θα συμμετέχουν στα Συμβούλια οιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε επιπέδου. Η διαδικασία θα είναι απολύτως διαφανής. Για κάθε επιτροπή, θα επιλέγονται με κλήρωση δέκα με είκοσι υπάλληλοι, ίσως και περισσότεροι, και μόνο αν θέλουν θα συμμετάσχουν στην επιτροπή. Εάν δεν θέλει κάποιος, θα καλείται ο επόμενος. Από αυτούς τους δέκα ή είκοσι, την ημέρα της συγκρότησης της επιτροπής και της εκτέλεσης του έργου της και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης, πάλι με κλήρωση θα επιλεγούν οι τρεις από τους δέκα ή είκοσι.Τότε και μόνο τότε μπορεί κανείς να ισχυρίζεται την αδιάλλακτη και αμερόληπτη αξιολόγηση. Τότε, κανείς δεν θα μπορεί να επισυνάψει το παραμικρό στην επιτροπή, πέραν κάποιου ανθρωπίνου λάθους.
 
 
χρυσαυγή παπαδοπούλου
ΣΚΟΠΙΜΟ ΘΑ ΗΤΑΝ – ΕΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΒΕΊ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ…)