Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μάριος
Σίγουρα θα πρέπει να «επιβιώσει» ο καλύτερος αλλά να ληφθεί υπόψιν και η αναπηρία που μπορεί να έχει o εργαζόμενος και οι διακρίσεις που δέχεται από τους συναδέλφους του με σκοπό να μπορεί να αποδόσει όπως πρέπει και πολλές φορές να κάνει λάθη για τα οποία ο ίδιος δεν ευθύνεται. Επίσης πολλά Άτομα με Αναπηρία λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στην Εκπαίδευση να υπάρχει ελαφρυντικό στα προσόντα του. Επίσης σε ότι αφορά για τους προϊσταμένους καλά θα είναι να ελέγχονται πολύ τακτικά γιατί πολλές φορές λόγω της θέσεως τους «καβαλάνε καλάμη» και φορτόνουν δικές τους δουλείες σε υφιστάμενους συναδέλφους (ανάπηρους και μη)οι οποίοι τις περισσότερες φορές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Τα κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης.Ομαδοποιούνται ανάλογα με το επίπεδο και τον τύπο αξιολόγησης.α. Ανώτερης Διοικητικής βαθμίδας, όπου αξιολογείται το έργο συντονισμού και κατά συνέπεια η ηγεσία του Οργανισμού.β. Μέσης Διοικητικής Βαθμίδας όπου αξιολογούνται η επάρκεια των μέσων και πόρων που διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού.γ. Κατώτερη βαθμίδα όπου αξιολογείται σε επίπεδο ατόμου η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στον πολίτη.Εννοείται ότι προϋπάρχουν σαφή κείμενα, καθηκοντολογία.
 
 
Ειρήνη
Οι προϊστάμενοι Τμημάτων, σε συνεργασία με το προσωπικό που υπηρετεί στις μονάδες των οποίων προΐστανται, εξειδικεύουν και επιμερίζουν τους επιχειρησιακούς στόχους σε ετήσια βάση, ανά άτομο. Για τον επιμερισμό των στόχων λαμβάνονται υπόψη η κατηγορία και ο κλάδος του υπαλλήλου, τα πρόσθετα τυπικά του προσόντα, οι γνώσεις του, η διοικητική εμπειρία και οι δεξιότητες που κατέχει σε σχέση με τον επιδιωκόμενο επιχειρησιακό στόχο, καθώς και με τις ενέργειες και δράσεις που πρόκειται να αναλάβει. Αρα είναι προφανές ότι για να αξιολογηθούμε αξιοκρατικά, θα πρέπει να μας κρίνουν άτομα αν όχι του ιδιου κλάδου, σίγουρα σχετικά με αυτόν Που σημαίνει ότι επιτέλους πρέπει ο καθένας να καλείται να εργαστεί στο αντικειμενό του, κάντε μας τις ανάλογες μετακινήσεις με βάση τα προσόντα μας, δώστε μας χρόνο προσαρμογής διότι κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε και μετά ναι να μας κρίνετε Ειμαστε παρα πολύ δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι νιώθουμε εγκλωβισμένοι διότι καλούμαστε να εργαστούμε σε ασχετα αντικείμενα επειδη στην υπηρεσία μας είτε λογο του εκσυγχρονισμού , είτε λόγο αναγνωρισης ή αποκτησης νεου πτυχίου απασχολούμαστε εκτος πεδίου , χωρίς όμως να μας δίνεται και η δυνατότητα μετάταξης σε αλλους φορείς στους οποίους και εμείς θα είμασταν πιο αποδοτικοί και φυσικά πιο χρήσιμοι.Είναι άδικο να κληθούμε να κριθούμε σε αντικειμένα στα οποία ενώ έχουμε δώσει τον καλύτερο μας εαυτό και έχουμε κάνει υπερπροσπάθεια για να τα μάθουμε ξαφνικά να κριθούμε σε λεπτομερειες που είναι έξω απο το γνωστικό μας πεδίο.Δηλαδή ενώ θα έπρεπε να παρουμε και μπόνους για αυτά τα οποία έχουμε φερει εις πέρας λόγο αναντιστοιχίας αντικειμένου να κινδυνέψουμε να κριθούμε και ανεπαρκείςΕξάλλου θέλω να τονίσω ότι συνήθως τα ατόμα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία καθε τρεις και λίγο καλούνται να αναλάβουν και ένα νέο αντικείμενο και φτου πάλι από την αρχή παίζοντας το ρόλο του τζόκερ γεγονός ιδιαίτερα άδικο αφου λόγο έλλειψης γνωστικού αντικειμένου κάθε φορά απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα , ώστε να εκαπιδευτούν και να γίνουν αποδοτικοί.Συμπέρασμα κάποιοι απο μας, είτε θα κριθούμε σε αντικείμενο που δεν ασκούμε από εξίσου άσχετους προίσταμενους κλπ με το αντικείμενο μας, είτε πάλι θα κριθούμε σε αντικείμενο που δεν κατέχουμε παρα εμπειρικά ενώ συνάδελφοι μας σε αυτό έχουν ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο σπουδών με σοβαρό κίνδυνο να κριθούμε ανεπαρκείς