Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης
Εργάζομαι στο δημόσιο και αυτά που διαβάζω μου προκαλούν μειδίαμα. Τα κριτήρια στο δημόσιο είναι καθαρά κομματικά. Το κράτος διορίζει κομματικά στελέχη στα Δ.Σ. που έτρεξαν προεκλογικά. Στη μονάδα μου στο υπουργείο υγείας δεν υπάρχει η παραμικρή αξιοκρατία αλλά είναι το βασίλειο της αναξιοκρατίας. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
 
 
Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
Προφανώς, τα συμβόλαια απόδοσης θα πρέπει να υπογραφούν εως 31-12-2012 και να ισχύσουν για το 2013 οπότε, στο τέλος του 2013 να γίνει αξιολόγηση. Εξακολουθούν όμως, να μην επιλύουν το βασικό πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης που είναι η έλλειψη ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, η τυποποίηση διαδικασιών με χρήση ΤΠΕ και ψηφιακή υπογραφή, η καθιέρωση δεικτών επίδοσης κ.α. που ανέφερα στο εισαγωγικό σχόλιο. Συνεπώς, αν δεν λυθεί το θέμα ανασυγκρότησης της Εκτελεστικής Διοίκησης με κριτήρια ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, το όλο εγχείρημα βρίσκεται κυριολεκτικά «στον αέρα», ανοικτό σε κάθε νομική προσφυγή.
 
 
Δέσποινα Σεληνιάδου
Πως μια κομματικοποιημένη δημόσια διοίκηση δικαιούται να αξιολογήσει τους υπαλλήλους της; Ακόμα και τα ίδια τα συμβούλια αξιολόγησης, προϊσταμένοι Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων ή των Αποκεντρωμένων Διοικησεων ή των Περιφερειων, έχουν ήδη «επιτυχώς αξιολογηθεί» με καθαρά κομματικά κριτήρια!!!