Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Μυλωνάς
Προτείνω την καθιέρωση 2 ακόμα κριτηρίων γενικής εφαρμογής(που δεν εμφανίστηκαν στην προηγούμενη διατύπωση μου):την ικανότητα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και την πολυδυναμία.
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Η αξιολόγηση αφορά όλο το προσωπικό και δεν είναι σωστό να υπάρχουν διακρίσεις και διαχωριστικές γραμμές. Ο Φορέας Αξιολόγησης αποτελεί επιτελικό στοιχείο στη κλίμακα διοίκησης με άμεση αναφορά στον Υπουργό.
 
 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δεν είναι εφικτό να μας αξιολογούν οι ίδιοι οι πολίτες.Εγώ δουλεύω σε επαρχιακό ΚΕΠ και έρχομαι καθημερινά σε αντιπαράθεση μαζί τους για πράγματα τόσο δεδομένα όπως μια ταυτότητα ή ότι για το γνήσιο της υπογραφής πρέπει να έρχονται οι ίδιοι ,καθώς για ψηφοθηρικούς λόγους οι αιρετοί και για προσωπικές σχέσεις που έχουν μαζί τους άλλοι συνάδελφοι τους έχουν <>.Πως θα με αξιολογήσει λοιπόν εμένα ένας πολίτης ο οποίος έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους τακτικές όταν εγώ προσπαθώ να λειτουργώ νομότυπα στην υπηρεσία μου.