Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΝΗ
Η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, που πάει να καθιερωθεί στις μέρες μας στην Ελλάδα, με σκοπό να βελτιώσει την παραγωγικότητά τους, έρχεται σε αντίθεση με αντίστοιχα παραδείγματα άλλων χωρών με μεγάλη εμπειρία πάνω στο θέμα που από χρόνια τη θεωρούν ξεπερασμένη.Είναι σκόπιμο να κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε χώρες όπου το σύστημα αυτό θεωρήθηκε μια αποτυχημένη επινόηση. Το 1993 ο τότε αμερικανός αντιπρόεδρος Al Gore έβαλε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγικότητας στη Δημόσια Διοίκηση των ΗΠΑ με την επωνυμία «επιθεώρηση του εθνικού έργου», βασισμένο στην καθιέρωση τεχνικών αξιολόγησης του ιδιωτικού τομέα. Τότε, κάποιοι από τους γκουρού της διοίκησης ολικής ποιότητας προειδοποιούσαν πως οι ατομικές αξιολογήσεις δεν θα βοηθούσαν στην επίλυση των προβλημάτων και πως έπρεπε να αποκλειστούν, αφού οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονταν τη μέτρηση της εργασίας τους σαν παρενόχληση στο χώρο δουλειάς, και επειδή ο ανταγωνισμός που δημιουργούσαν μπορούσε να δηλητηριάσει το κλίμα ομαδικής συνεργασίας που είχαν σαν σκοπό να εδραιώσουν.Μερικά χρόνια αργότερα, η αμερικανική Δημόσια Διοίκηση αναθεωρούσε τα συστήματα ατομικής αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων της ως αναποτελεσματικά, την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε οριστικά να τις λάβει υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών τους. Άλλα επίσης, και στο πεδίο της ιδιωτικής επιχείρησης, η χρήση μισθολογικών κλιμακίων συνδεδεμένων με την αξιολόγηση της προσωπικής απόδοσης του εργαζομένου αποδείχθηκε ένας μηχανισμός καθαρά αντιπαραγωγικός.Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε τις αρνητικές συνέπειες μιας τέτοιας διαδικασίας μέτρησης της αποδοτικότητας του υπαλλήλου, όταν μάλιστα στο άμεσο μέλλον μπορεί να επηρεάσει τη διατήρηση της θέσης του ή το ύψος των αποδοχών του. Πολύ περισσότερο αν οι αξιολογητές είναι οι ‘υπάλληλοι εμπιστοσύνης’, εξουσιοδοτημένοι από την πολιτική εξουσία να μετρήσουν την υπηρεσιακή συμπεριφορά και τις ικανότητες δασκάλων, καθηγητών, κοινωνικών λειτουργών, γιατρών, νοσοκόμων κ.ά. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι τα εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα: υποκειμενικές αξιολογήσεις, δυσαρέσκεια στους χώρους δουλειάς, έλλειψη κινήτρου για δράση. Αντιθέτως οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν καθήκον να υπηρετούν όχι τα συμφέροντα του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος αλλά της κοινωνίας στο σύνολό της, δίνοντας τις απαραίτητες εγγυήσεις για την αποτελεσματική, αμερόληπτη και σύννομη παροχή των δημοσίων υπηρεσιών.
 
 
Eλεωνόρα
Ναι καιρός ήταν να γίνει η αξιόλογηση των υπαλλήλων του δημοσίου φορέα , αλλά η σωστή αξιολόγηση πρέπει να είναι αμφιδρομη ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμένικότητα . Δηλαδή τόσο ο υφιστάμενος να αξιολογεί εξίσου τον προισταμενο του΄αλλά και το αντίστροφο βάση τυπικών και αλλων προσόντων προσόντων . Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος τα τελευταία 4 χρόνια και πολύ συχνα βιώνω το τροπάριο τα κεκτημένα του παλιού εις βαρος του νέου υπαλλήλου . Υπάρχουν πολλοί επίσης συναδελφοι μου νέοι με περισσότερα τυπίκά προσόντα από τι οι ήδη προιστάμενοι μου οιοποίοι θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι εξουσιαστικός , νοοτροπία παλία δυστυχώς που διαιωνίζεται στο δημόσιο φορέα και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο ρόλος τους είναι κυρίως οργανωτικός και συντονιστικός. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαιτερο βαρος στο πως θα διαμορφωθούν τα κριτήρια, οι στοχοί κ.α. της αξιολόγησης δεν μπορούννα είναι τα ίδια κριτηρια για όλες τις ειδικοτητες όπως για παραδειγμα ενός διοικητικού υπαλλήλου να είναι ίδια με ένός γιατρού ή νοσηλευτή
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Στην παράγραφο Α5, ο τίτλος δεν συμφωνεί με την ανάλυσή του.
 
 
Μιχ. Λομβαρδέας
Τα προηγηθέντα σχόλια δείχνουν καθαρά το σημερινό μας πρόβλημα ως κοινωνίας.Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν.Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που εγκαθιδρύονται συνεχώς περισσότερο πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και «ασφαλιστικές δικλείδες» και πάλι όμως χωρίς αποτέλεσμα.Ως πρώην δημοτικός υπάλληλος η γνώμη μου είναι να προχωρήσετε στο πνεύμα του άρθρου βρίσκοντας παράλληλα ένα τρόπο ώστε ο προϊστάμενος να μην αξιολογεί όλους με άριστα προκειμένου να αποφύγει τα παράπονα και την γκρίνια.
 
 
Αθανάσιος Οικονόμου
Η αξιολόγηση αφορά όλο το προσωπικό και δεν είναι σωστό να υπάρχουν διακρίσεις και διαχωριστικές γραμμές. Ο Φορέας Αξιολόγησης αποτελεί επιτελικό στοιχείο στη κλίμακα διοίκησης με άμεση αναφορά στον Υπουργό.