Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΗΛΙΑΣ
Η σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του κράτους. Είναι όμως λογικό να αντιμετωπιστούν κατά τον ίδιο τρόπο όσοι εισήλθαν στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, χάρη στα πτυχία, τα μεταπτυχιακά και τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουν, με αυτούς που στερούνται μόρφωσης και διορίστηκαν από το παράθυρο; Είναι δυνατόν να εξαιρούνται της αξιολόγησης οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίοι, ενώ στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι πολύ χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και έχουν προσληφθεί με αδιαφανείς διαδικασίες, απολαμβάνουν υψηλότερους μισθούς και προνόμια που προσβάλλουν το περί δικαίου αίσθημα;θεωρώ πως πρέπει να αξιολογηθούν πρωτίστως οι διευθυντές, προκειμένου να καταστεί σαφές αν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο έργο τους. Επίσης, δεδομένου ότι δραστηριοποιούμαι στον ιδιωτικό τομέα και έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια τις απαράδεκτες, από κάθε άποψη, συνθήκες που επικρατούν, δεν έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ιδιώτες των οποίων η γνώμη θα μετρήσει στην όλη διαδικασία, δεδομένου ότι δεν έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο και ενδεχομένως να θέλουν να μεταφέρουν στο Δημόσιο την εργασιακή ζούγκλα, την αφερεγγυότητα και την αναξιοπιστία που κυριαρχούν στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο οι άνθρωποι με ικανότητες και μόρφωση προκαλούν το μένος των υπολοίπων, οι οποίοι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, το καλύτερο που έχουν επιτύχει είναι η αποφοίτησή τους από το Λύκειο.
 
 
JohnJohn
Κατά την άποψή μου α)οι στόχοι που ανατίθενται σε κάθε υπάλληλο και σε κάθε τμήμα ή διεύθυνση θα πρέπει να κοινοποιούνται με τοιχοκόλληση σε όλο το προσωπικό της υπηρεσίας για να αποφεύγονται φαινόμενα προνομιακής μεταχείρησης υπαλλήλων και να δίνεται δυνατότητα σε οποιονδήποτε υπάλληλο να κάνει ένσταση. (δηλαδή κάτι σαν εσωτερική ΔΙΑΥΓΕΙΑ)β)οι στόχοι θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα να τροποποιηθούν (μείωση, αύξηση) εφόσον επιβάλλεται από τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και πάντα με κοινοποίηση στους υπόλοιπους συναδέλφους για λόγους διαφάνειαςγ)ο καθορισμός στόχων για να είναι σωστός προϋποθέτει την καταγραφή, τυποποίηση και τη μοριοδότηση των διοικητικών πράξεων σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητά τους. Δηλαδή πρέπει να γίνει καταγραφή διοικητικών πράξεων και καταγραφή των σταδίων τους για την υλοποίησή τους. Κάθε στάδιο ανάλογα με τη βαρύτητά του θα δίνει κάποια επιμέρους μόρια τα οποία στο σύνολό τους θα βγάζουν τη μοριοδότηση μια διοικητικής διαδικασίας. Κατά συνέπεια η επιφόρτιση αρμοδιοτήτων στους υπαλλήλους θα γίνεται με ένα σύστημα μορίων. Έτσι εφόσον θα κοινοποιούνται οι αρμοδιότητες και οι στόχοι των υπαλλήλων στο προσωπικό θα μπορεί άμεσα να συμπεράνει κάποιος αν ένας υπάλληλος ανάλογα με τα μόρια που θα πρέπει να πιάσει είναι ευνοούμενος ή αδικημένος και θα αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις του στυλ αυτός έχει δέκα στόχους και είναι εκλεκτός, ενώ ο άλλος με τριάντα είναι άτυχος. Δηλαδή η επίτευξη στόχων θα κρίνεται επί του ποσοστού των μορίων.