Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαίρη Ζώη
Καλό είναι να προβλεφθεί πιο σημαντική ενημέρωση στους πολίτες για το θεσμό. Μία καλή ιδέα είναι να γίνει μέσα από τα σχολεία, ώστε αφενός να ενημερωθούν πιο πολλές οικογένειες και αφετέρου να ευαιστητοποιηθούν και τα παιδιά. Επίσης, η μορφή της ενημέρωσης να οδηγεί πράγματι προς την κατεύθυνση της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας που είναι ευγενή χαρίσματα (και τα οποία πράγματι εκλείψαν από την Κοινωνία μας) και όχι προς την κατεύθυνση της λύπησης.