Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Δρούλιας
Διαφωνώ καθέτως με την δημιουργία του συγκεκριμένου θεσμού γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο αποδεχόμαστε ότι φτωχεύσαμε. Δεν είναι απαραίτητο αυτή την στιγμή να γεννηθεί αυτός ο φορέας εφόσον δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον αριθμό των συμπολιτών μας που δεινοπαθούν οικονομικά. Μια καταγραφή των άπορων και άστεγων καθώς και οικογενειών που είναι στα πρόθυρα της οικονομικής εξαθλίωσης θα έδινε μια καθαρή εικόνα της σημερινής κοινωνικής κατάστασης. Έαν αυτή εικόνα αντικατοπτρίζει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας και ίσως οδηγήσει στα πρόθυρα της κοινωνικής εξαθλίωσης και δυσλειτουργίας τότε ίσως είναι αναγκαίο να οργανωθούν τέτοιοι φορείς. Προς το παρόν οι ΜΚΟ και η Εκκλησία μπορούν να συμβάλλουν και να συνεισφέρουν σαν φορείς αλληλεγγύης και ίσως με μεγαλύτερη συμπόνοια κι ένταση.
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ
1. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΔΕ θα πρέπει να λειτουργούν στην οργανωτική διάρθρωση των Δήμων και να αποτελέσουν ένα ακόμα χώρο ανάπτυξης έμμισθων υπαλλήλων και διελκυστίνδας πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 2. Το ΙΝΚΑ σε συνεργασία με τους Δήμους, προωθεί με συσκέψεις τη σφυρηλάτηση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας τους, που να εξασφαλίζει τις παρακάτω αρχές:α. Το σύστημα να μην αποτελέσει μία ακόμα υπηρεσία του Δήμου.β. Το σύστημα να στηριχθεί στον εθελοντισμό.γ. Το σύστημα να μην δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και πάλι ενδιάμεσων φορέων – ατόμων εκμετάλλευσης.δ. Οι παραγωγοί να διαθέτουν την παραγωγή και να μην μετατραπούν σε εμπόρους ή ενδιάμεσους.ε. Το σύστημα να λειτουργεί με πλήρη εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων.στ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή των παρεχόμενων προϊόντων προς όφελος της υγείας των πολιτών.ζ. Το σύστημα να λειτουργεί για την εκλογίκευση του εμπορικού κέρδους.η. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα αντίστασης σε κάθε προσπάθεια προβοκάτσιας στη λειτουργία του.θ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή και με μικρό κόστος διακίνηση των προϊόντων χωρίς ταλαιπωρία του καταναλωτή κατά τη διανομή τους. 3. Παρακαλούμε να απαλοιφθεί τελείως το άρθρο αυτό και να προωθηθεί η λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων με βάση τις αρχές «Εθελοντισμός» & «Χορηγία».4) Εκτιμούμε ότι το άρθρο αυτό είναι πρόχειρο και δεν στηρίζεται στις εμπειρίες που καθημερινά αναπτύσσονται με την πρόσφατη εφαρμογή του θεσμού. Ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτριος Στεργίου Καψάλης