Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
«Σχετικά με το Κοινωνικό Παντοπωλείο»Όπως γνωρίζετε, πριν τη διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου πολλοί δήμοι στη χώρα, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Ηλιούπολης, έχουν οργανώσει κοινωνικά παντοπωλεία. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν είναι η συνεργασία με ΜΚΟ και στη βάση της ανταποδοτικότητας,δηλαδή όσο καλύτερα πηγαίνει το κοινωνικό παντοπωλείο από άποψη κερδών τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι ποσότητες προϊόντων αλλά και δόσεων προϊόντων που αποδίδεται στους κοινωνικά απόρους (πιστοποιημένους από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου). Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει πρόγραμμα για τη φτώχεια που για να το χρηματοδοτήσει απαιτεί τη συνεργασία με ΜΚΟ και ιδιώτες επιχειρηματίες.Πρόταση:Στην υφιστάμενη διάταξη για το κοινωνικό παντοπωλείο να προσθέσετε:Όσα κοινωνικά παντοπωλεία έχουν ήδη ιδρυθεί με τη συνεργασία ΜΚΟ, συνεχίζουν τη λειτουργία τους και δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις ως άνω διατάξεις. Δήμαρχος ΗλιούποληςΒασίλης Βαλασόπουλος