Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Καντερές Δημήτριος
Να μην θεσμοθετηθούν τέτοια παντοπωλεία γιατί κατά τη γνώμη μου θα καταλήξουν να γίνουν κέντρα παρανομίας και διαφθοράς. Αφού το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να ελέξει και να φορολογήσει τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών και στα παντοπωλεία αυτά θα ψωνίζουν άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν θα είναι φτωχοί. Δεν θα λήψουν και οι περιπτώσεις που τα είδη από τα κοινωνικά παντοπωλεία θα μεταπολόύνται στους γειτόνους.Άλλος τρόπος θα πρέπει να βρεθεί για να βοηθούνται οι πραγματικά φτωχοί και έχοντες ανάγκη._
 
 
Κώστας Δρούλιας
Διαφωνώ καθέτως με την δημιουργία του συγκεκριμένου θεσμού γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο αποδεχόμαστε ότι φτωχεύσαμε. Δεν είναι απαραίτητο αυτή την στιγμή να γεννηθεί αυτός ο φορέας εφόσον δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τον αριθμό των συμπολιτών μας που δεινοπαθούν οικονομικά. Μια καταγραφή των άπορων και άστεγων καθώς και οικογενειών που είναι στα πρόθυρα της οικονομικής εξαθλίωσης θα έδινε μια καθαρή εικόνα της σημερινής κοινωνικής κατάστασης. Έαν αυτή εικόνα αντικατοπτρίζει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας και ίσως οδηγήσει στα πρόθυρα της κοινωνικής εξαθλίωσης και δυσλειτουργίας τότε ίσως είναι αναγκαίο να οργανωθούν τέτοιοι φορείς. Προς το παρόν οι ΜΚΟ και η Εκκλησία μπορούν να συμβάλλουν και να συνεισφέρουν σαν φορείς αλληλεγγύης και ίσως με μεγαλύτερη συμπόνοια κι ένταση.