Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θανάσης Πάσχου Οικονομολόγος
θεωρώ και εγώ ότι είναι ατυχής ο όρος «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και σίγουρα δεν θα έχει διαχρονική ισχύ και ίσως πρέπει να υιοθετηθεί άλλος πιο δόκιμος όρος. Επίσης θα πρέπει να ρυθμιστεί ένα πιο ευέλικτο σχήμα λειτουργίας. Για λόγους διαφάνειας και αποφυγή διαφθοράς επιβάλεται όπως η επιτροπή διαχείρισης να υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στηγν οικονομική επιτροπή κάθε τρίμηνο, αντι εξάμηνο που προβλέπει η σχετική διάταξη και να προβλεφθεί ένα σύστημα μόνομου οικονομικού ελέγχου και επιθεώρησης.
 
 
ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Για το άρθρο 10 :Σχετικά με τους τακτικούς διαχειριστικούς ελέγχους των επιχειρήσεων , σημειώνουμε οτι μεγάλο μέρος της κακοδαιμονίας τους οφείλεται στο οτι είναι ανεξέλεγκτες ουσιαστικά . Αυτό οφείλεται κυρίως στην μικρή ελεγκτική εμπειρία των ελεγκτών που ορίζονται απο τα δημοτικά συμβούλια και που δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές , στις χαμηλές αμοιβές και την έλλειψη κανόνων ελέγχου . Θα πρέπει με ΠΔ να οριστεί το σύστημα και οι τομείς που πρέπει να ελεγχθούν σε μια δημοτική επιχείρηση , ώστε να είναι ο έλεγχος πράγματι διαχειριστικός και οχι φοροτεχνικός μόνο , ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του ελέγχου. Τα πορίσματα -εκθέσεις ελέγχου , να κοινοποιούνται οχι μόνο στο δημοτικό συμβούλιο αλλά και στην αρχή εποπτείας των ΟΤΑ και στον εισαγγελέα πλειμελειοδικών . Όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα , πρέπει να έχουν τον «φόβο των Ιουδαίων» . Επίσης , κάθε χρηματοδότηση απο οποιοδήποτε φορέα , προς την επιχείρηση , θα πρέπει να έχει σαν δικαιολογητικό και την έκθεση ελέγχου της προηγούμενης χρήσης , ώστε να μην δίνονται χρήματα σε ανίκανους να τα διαχειριστούν . Σχετικά με την δυνατότητα επιχορήγησης των κοινωφελών επιχειρήσεων απο τους Δήμους φορείς τους , όταν δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τους , αυτό είναι «εγκληματικό» , γιατί αφήνονται στο «μαξιλάρι» του Δήμου οι δαπάνες των επιχειρήσεων κι έτσι κανείς δεν θα είναι συγκρατημένος στις δαπάνες του . Το ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί στους προϋπολογισμούς των Δήμων γιατί είναι τυχαίο. Παραβιάζεται η αρχή του ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσενω του ίδιου τομέα πχ. Παιδικοί σταθμοί . Για τους εκκαθαριστές επιχειρήσεων που λύθηκαν . Πρέπει να απαλλαχθούν απο ευθύνες οι εκκαθαριστές σε δημοτικές ΑΕ , όπως και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις . Επίσης οι αμοιβές στους εκκαθαριστές να είναι σοβαρές .Εκτός απο τις οφειλές σε ΙΚΑ , Εφορία , προσωπικό , καμία άλλη υποχρέωση να μην μεταβιβάζεται στους Δήμους πριν την λήξη της εκκαθάρισης της επιχείρησης με αναδοχή κι αυτό αν αποδειγμένα η ίδια η υπο εκκαθάριση επιχείρηση δεν μπορεί απο τις απαιτήσεις της να πληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές , οι οποίες θα μεταβιβάζονται στον δήμο μονο αν έχουν ρυθμιστεί ήδη .Κατά την αναδοχή υποχρεώσεων απο τον Δήμο λυθείσας επιχείρησης και μετά το πέρας της εκκαθάρισης , πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες στις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ , να πληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτες με δικαιολογητικό την έκθεση του εκκαθαριστή και τον ισολογισμό λήξης της εκκαθάρισης και να μην εκκαθαρίζουν τις δαπανες αυτες με την λογική και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους ΟΤΑ κι αυτό γιατί οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν το λογιστικό των ΟΤΑ , αλλά τον δικό τους κανονισμό διαχείρησης . Σκοπός του νομοθέτη είναι να πληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές και οχι να μπλοκαριστούν στην γραφειοκρατία . Στόχος είναι η αξιοπιστία του δημοσίου και των ΟΤΑ και οχι να στέλνουμε ανθρώπους στα δικαστήρια . Αυτές οι δαπανες απο αναδοχή θα πρέπει να απεπλακούν ρητά απο προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο , εκτός κι αν είναι εξόφθαλμα παράνομες και εκτός σκοπού των επιχειρήσεων . ΠΧ. Μια κοινωφελής επιχείρηση να έκανε έργα ύδρευσης.Απο την ώρα που ο εκκαθαριστής τις αποδέχθηκε ως πραγματικές και υπαρκτές υποχρεώσεις θα πρέπει να πληρώνονται . ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑΤΗΛ 6944718659
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 «εντός ενός μηνός ….ορίζουν ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων». Επίσης στις παρακάτω παραγράφους προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση των ΦοΔΣΑ με τη μορφή των ανωνύμων εταιρειών χωρίς να επακολουθήσει η εκκαθάρισή τους. Όσο αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών, αυτά περνούν αυτοδίκαια στον νέο περιφερειακό ΦοΔΣΑ. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχει καμία διαδικασία που να βεβαιώνει και να αποτιμά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ΦοΔΣΑ ΑΕ αφού δεν ακολουθείται η εκκαθάρισής τους. Επιπλέον, αμέσως μετά τη λύση τους, δεν θα υφίστανται τα αρμόδια όργανα (Δ.Σ., Γ.Σ.) για να συντάξουν και να ψηφίσουν τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς, απογραφές, κλπ) για το τρέχον έτος όπως ορίζεται στη νομοθεσία. Αφθαίρετα λοιπόν, χωρίς να βεβαιώνονται απο κάποιον περνάνε οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στον νέο ΦοΔΣΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται!
 
 
ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στο άρθρο 9 πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία να ορίζει :«Κατά την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ , κάθε μεταβολή στο σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλει η οικονομική υπηρεσία απο τα συλλογικά όργανα διοίκησης (Οικονομική επιτροπή και δημοτικό συμβούλιο) πρέπει να αιτιολογείται πλήρως και τεκμηριωμένα. Κάθε αύξηση στο ύψος των κονδυλίων εξόδων , πρέπει να ισοσκελίζεται απο αντίστοιχη πηγή εσόδων στην ίδια απόφαση» . Με τον τρόπο αυτό , κάθε δημιουργούμενο έλλειμμα στον δήμο , θα φαίνεται ποιος το προκάλεσε . Η υπηρεσία – η οικονομική επιτροπή – το δημοτικό συμβούλιο, ώστε να υπάρχει το στίγμα ποιος ενέργραψε εικονικα έσοδα στον προϋπολογισμό . Η δε αρχή εποπτείας ΟΤΑ θα πρέπει να έχει και τις τρεις εισηγήσεις κατα την φάση ελέγχου του προϋπολογισμού , ώστε να βλέπει τις αποκλίσεις . ΝΕΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑΤΗΛ 6944718659