Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Στο Δήμο Καισαριανής λειτουργεί ήδη Κοινωνικό Παντοπωλείο μέσω του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», σκόπιμο θα ήταν να προβλεφθεί στο νόμο να μπορούν και τα ΝΠΔΔ του Κοινωνικού Τομέα των Δήμων να ιδρύουν και να λειτουγούν Κοινωνικά Παντοπωλεία.