Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κώστας Καΐσερλης, Δήμαρχος Κω
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, Από τον Σεπτέμβριο του 1988, οπότε και ιδρύθηκε, λειτουργεί στο Δήμο της Κω η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών. Επί μία 20ετία η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς να επιβαρύνει το Δήμο της Κω καθώς ήταν διαρκώς κερδοφόρα. Ωστόσο, το 2009 η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών μετατράπηκε, με γνώμονα την επιχορήγησή της από το Δήμο, με το ΦΕΚ 2399/Β/1.12.2009 σε κοινωφελή επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών αντί για Α.Ε. όπως ήταν η εναλλακτική δυνατότητα που έδινε ο Κ.Δ.Κ.Το αποτέλεσμα ήταν μία συνεχώς ζημιογόνα λειτουργία που απαιτούσε τη διαρκή εκταμίευση πόρων από τον κεντρικό Δήμο. Εν συνεχεία με τον Ν. 3852/2010 και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αναγκαστήκαμε να συγχωνεύσουμε την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών με άλλες τρεις κοινωφελείς επιχειρήσεις του τομέα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΕΚ 577/Β/2.3.2012). Όπως γίνεται αντιληπτό τα αντικείμενα της νέας επιχείρησης δεν είναι μόνο ασύμβατα μεταξύ τους αλλά προκαλούν προβλήματα σε μία επιχείρηση την οποία με πολύ κόπο καταφέραμε να αναζωογονήσουμε οικονομικά, χωρίς επιχορήγηση, τον χρόνο που μας πέρασε (2011) και που έχει ήδη αναπτύξει ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα αγοράζοντας δύο νέα λεωφορεία. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή ζητάμε μία τροποποίηση των διατάξεων με στόχο την προστασία του δημοτικού χρήματος, καθώς μετατρέποντας την επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών σε ανώνυμη εταιρεία, σπάει δια παντός ο ομφάλιος λώρος με τον κεντρικό Δήμο και τη «φάμπρικα» των επιχορηγήσεων. Για τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε το υφιστάμενο άρθρο του Ν. 3852/2010 καθώς και την προτεινόμενη τροποποίησή του.Υφιστάμενο Άρθρο του Ν. 3852/2010: Στο άρθρο 206 παρ. 7 του νόμου 3852/2010 αναφέρεται «Αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις σε νησιωτικούς δήμους, με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την προσαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ.». Προτεινόμενη Τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου:«Σε νησιά που λειτουργούσαν αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου και μετετράπησαν ή συγχωνεύτηκαν σε κοινωφελείς, δύνανται με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις ή να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες με την συμμετοχή ΝΠΙΔ ή του ΚΤΕΛ α.ε.» Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,Είμαι βέβαιος πως με την εμπειρία σας και δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στη χώρα μας δεν θα στερήσετε από μία καθόλα κερδοφόρα και ιστορική επιχείρηση τη δυνατότητα της αυτόνομης ύπαρξης. Με εκτίμηση, Κώστας ΚαΐσερληςΔήμαρχος Κω
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΑΡΓΥΡΟΣ
1. Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου Νόμου «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προς τη Βουλή των Ελλήνων. Άρθρο 207ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, προτείνεται ο τοπικός Αντιδήμαρχος να είναι Πρόεδρος των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ο Τοπικός Αντιδήμαρχος πλέον των αρμοδιοτήτων του ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κινότητας θα ασκεί πρόσθετες αρμοδιότητες, όπως …….. κ.τ.λ.2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΑΡΘΡΟ 207 Ν. 3852/2010. ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.α) Πρόεδρος των Συμβουλιών των Δημοτικών Κοινοτήτων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Κοινότητα.β) Ο αρμόδιος για την Δημοτική Κοινότητα Αντιδήμαρχος, πλέον των αρμοδιοτήτων του ως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, ασκεί κατά τόπον, ……… κ.τ.λ.Κύριε Υπουργέ,ποιος Έλληνας που γνωρίζει ελληνικά διαβάζοντας τα παραπάνω καταλαβαίνει ότι υπάρχει ΔΙΑΡΧΙΑ. Έτσι ισχυρίζεται ο νομοθέτης στο καινούριο νομοσχέδιο.Αν είναι δυνατόν!Το Μάιο του 2011 έρχεται ξανά ο νομοθέτης με το Ν. 3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 μετά και από δικές μας επισημάνσεις να προστατέψει την επιλογή της ψήφου των ΑΚΡΙΤΩΝ και των άνθρώπων που ΚΡΑΤΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, όπως λένε μερικοί και όπως η Δημοκρατία μας επιβάλλει, έτσι ώστε ο Δημοτικός Σύμβουλος που εκλέγεται στην Περιφερειακή Ενότητα του μικρού νησιού, να είναι και ο τοπικός Αντιδήμαρχος. Τι ποιο δημοκρατικό; Τι ποιο εύλογο στο πλαίσιο της δημοτικής αποκέντρωσης στους νησιωτικούς δήμους; Τι ποιο φυσικό από ένα γνώστη και κάτοικο του νησιού να είναι υπεύθυνος για την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους;Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψην του τις γνώμες και τις παροτρύνσεις αυτών που βιώνουν το πρόβλημα, με γνώμονα πάντα την προστασία τους από κάθε κακόβουλη πράξη κάποιων που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν.Σε κάποιο σημείο του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι με την εκλογή των 10 αντιδημάρχων σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν.3852/2010 άρθρο 27 και Ν.3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 είναι ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΟ! ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ!Θα αναφέρω μόνο, ότι οι Κυκλάδες έχουν 19 Δήμους, η Δωδεκάνησος 15 Δήμους (με το νησί της Ρόδου 1 Δήμο), με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για την Ελλάδα και επίσης στα Επτάνησα με 12 κατοικημένα νησιά μόνο 6 Δήμοι. Κύριε Υπουργέ,Κύριοι νομοθέτες,Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,πιστέυω ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατόν για τα μικρά νησιά, διότι πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να σταματήσουμε την εγκατάληψη τους από τους κατοίκους τους, ΒΕΒΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.Ας σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα αυτών των μικρών νησιών και ας δώσουμε σαν ελάχιστο την μη κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 !!! Σπυρίδων Αργυρός Σπύρος ΑργυρόςΑντιδήμαρχος Μαθρακίου Κέρκυρας Αντιδήμαρχος Ερείκουσας Κέρκυρας
 
 
Αποστολίδης Στέλιος
Η δημιουργία και η λειτουργία ανά τη χώρα Δημοτικών ΜΜΕ είναι αυτονόητο ότι αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών. Για το λόγο αυτό άλλωστε είναι και θεωρούνται ως «δημοτικά».Το μόνο που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την υπάρχουσα και κατά πλειοψηφία λειτουργική τους αξία και χρησιμότητα, είναι η ακόμα μεγαλύτερη ενασχόλησή τους και ειδησεογραφική πληρότητα των γεγονότων στους Δήμους στους οποίους υπάγονται.Δεν είναι δυνατόν να συναγωνίζονται τους ιδιωτικούς, πανελλαδικής εμβέλειας εμπορικούς σταθμούς ή τηλεοπτικά κανάλια. Η χρησιμότητά τους και μάλιστα σε ηγετικό ρόλο στις τοπικέw κοινωνίες, μπορεί να είναι καταλυτική. Τα σοβαρά ζητήματα των πόλεων μπορούν να αναδειχθούν, όπως επίσης και τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δυνατόν να αναλυθούν και να χρησιμεύσουν αποφασιστικά στη νέα εποχή.Το κλείσιμο δημοτικών ΜΜΕ δεν συνάδει με την «επομένη ημέρα» της πατρίδας μας.Το αντίθετο!Τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερο όταν δεν αναλώνονται κυρίως στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και σε εναλλακτικές μεθόδους ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (επικεντρωμένα στις ντόπιες κοινωνίες) πρέπει να υπερασπίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και μάλιστα να προωθούνται. Η «μανία» των πολιτών να ακούμε και να βλέπουμε αποκλειστικά τους εμπορικούς σταθμούς, μας διώχνει από την ανάγκη να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουμε ως πολίτες. Μόνο τα δημοτικά ΜΜΕ (και μάλιστα ενδυναμωμένα) έχουν τη δυνατότητα και την αμεσότητα να προβάλλουν ένα ζήτημα που σε άλλους σταθμούς δεν θα περνούσε ούτε καν «στα ψιλά».