Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Η οποιαδήποτε ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των νησιωτικών και ορεινών Δήμων προϋποθέτει και τη δυνατότητα άσκησής τους με ειδικευμένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να εξαιρούνται οι μικροί νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι από την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, να μην ισχύσουν οι πρόσφατες σχετικές αποφάσεις και να γίνει προσπάθεια κάλυψης αυτών με μετατάξεις και νέες προσλήψεις, με προτεραιότητα στα κριτήρια εντοπιότητας και την παροχή των κατάλληλων κινήτρων.Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ειδικότερη πρόβλεψη ώστε να γίνει επανακαθορισμός των αναγκαίων δομών και αντίστοιχων θέσεων εργασίας, σε αντιστοιχία με την αναδιοργάνωση δομών των Υπουργείων που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε όλο το φάσμα των Υπηρεσιών της Νησιωτικής Ελλάδας. Επίσης να επιδιωχθεί και να ενισχυθεί με οικονομικά μέσα από το επόμενο ΕΣΠΑ (μετά το 2013) η οριζόντια συνεργασία σε επίπεδο επιμέρους Περιφερειών με τις άλλες νησιώτικες οντότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου.Να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες συνεργασίας ανάμεσα σε μικρούς νησιωτικούς ή ορεινούς δήμων και της περιφέρειας, αλλά και η διασύνδεση τους με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα για τη μελέτη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών διοίκησης και λειτουργίας αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή είναι χρήσιμη η διαρκής ανταλλαγή και υιοθέτηση επιτυχώς εφαρμοσμένων και καταγεγραμμένων καλών πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης και λειτουργίας των Δήμων. Η άμεση λειτουργία του Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής που προβλέπεται από τον Καλλικράτη (άρθρο 208) στελεχωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο ως σύμβουλος του κράτους για να χαράξει τις πολιτικές επιλογές στις νησιωτικές περιοχές λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία της ελληνικής νησιωτικότητας.
 
 
Αντιγόνη Χατζηαθανασίου
Μας έχουν καλύψει πλήρως οι απόψεις του συνάδελφου Δημήτρη Ρίζου στην παρούσα διαβούλευση επί του άρθρου 8 παρ. 2.Προϊσταμένη τμήματος ΠΕ Ανατολικής Αττικής & Βορείου Τομέα Αθηνών της Δ/νσης Αλιείας Περιφέρειας Αττικής