Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Φώτης Σώλος
Αξιότιμε κύριε υπουργέ,Είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας στην Εκλογική Περιφέρεια της νήσου Καλάμου στο Καλλικρατικό Δήμο Λευκάδας και κατά συνέπεια σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν3852/10 αλλά και του άρθου 59 παρ 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3979/11 παρ 1 άρθρο 44 αντιδήμαρχος για τη δημοτική ενότητα Καλάμου.1)Ο νομοθέτης και στον 3852/10 και στον 3979/11 κατ’ουσίαν ήθελε να προστατεύσει τα 11 μικρά νησιά ορίζοντας αντιδήμαρχο το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας που εκλέχτηκε στο νησί του.Και αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει αφού χάνανε στην ουσία τη διοικητική τους αυτοτέλεια με τη νέα διοικητική μεταρύθμιση.Παραδόξως βέβαια κάποια άλλα νησιά μικρότερα ή ίσα σε πληθυσμό με το Κάλαμο έγιναν δήμοι δημιουργώντας ερωτηματικάστους συμπατριώτες μου και στους κατοίκους των υπολοίπων 10 μικρών νησιών.2) Τροποποιώντας το άρθρο 207 δεν καταργείτε μόνο τον τοπικό αντιδήμαρχο αλλά στην ουσία και το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ο οποίος για να παρασταθεί στο δημοτικό συμβούλιο της Λευκάδας και στις επιτροπές, πρέπει να φύγει από το νησί του να ταξιδέψει με δικά του έξοδα (τα δρομολόγια είναι πρωινά) να φάει και να διανυκτερεύσει στη πόλη της Λευκάδας σε κάποιο ξενοδοχείο και να επιστρέψει στο νησί του αν του το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες (το χειμώνα ξέρετε υπάρχουν και τα απαγορευτικά του λιμεναρχείου).3) Δεν υπάρχει θέμα διαρχίας. Το άρθρο 207 του Καλλικράτη ορίζει ως πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας τον αντιδήμαρχο. Είναι σαφέστατο κύριε υπουργέ.4) Ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας με ποιά οικονομικά κίνητρα θα μπορεί να παρίσταται στα δημοτικά συμβούλια(για θέματα που αφορούν το νησί του) να έρχεται στο δήμο για να επικοινωνεί με το δήμαρχο και τις υπηρεσίες του και να τακτοποιεί τα θέματα που τον αφορούν. Θα τον φτάνει η αντιμισθία του ή τα έξοδα κίνησης;Τα μικρά νησιά κύριε υπουργέ είναι μικρές πατρίδες.Αν δεν τα προστατεύσουμε θα τα χάσουμε.Ο πληθυσμός τους συρρικνώνεται χρόνο με το χρόνο.Αν δεν έχουν τη σωστή αντιπροσώπευσή τους όπως ορίζει η δημοκρατία μας, η απομόνωσή θα γίνει μεγαλύτερη με αποτέλεσμα την ερήμωσή τους.Θα συντελούσατε εσείς σε κάτι τέτοιο;
 
 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Πότε επιτέλους σ’ αυτή τη χώρα θα γίνουμε ακριβείς στους ορισμούς μας ώστε το πεδίο εφαρμογής των νόμων να είναι σαφές και να μην χρειάζεται ερμηνεία? Στην οδηγία του 1985 για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές η ορολογία αφορά την τότε διοικητική διαίρεση της χώρας (δήμοι-κοινότητες, στοιχεία του τότε Υπουργείου Εσωτερικών) αλλά και οικισμούς της τότε διοικητικής διαίρεσης της χώρας (στοιχεία της τότε ΕΣΥΕ δηλαδή). Αν κατάλαβα καλά ορεινοί-μειονεκτική δήμοι στον παρόντα νόμα είναι οι καλλικρατικοί δήμοι που περιέχουν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της οδηγίας του 1985 (στις οποίες και εφαρμόζονται τα ειδικά γεωργικά προγράμματα στα οποία αποσκοπεί η σχετική οδηγία του 1985). Αυτό δεν προκύπτει από τον ορισμό του άρθρου που πρέπει να αναδιατυπωθεί αναλόγως. Αν σε Παράρτημα βάλετε αυτούς τους δήμους (Καλλικρατικός Δήμος συσχέτιση με καποδιστριακούς δήμους και κοινότητες, συσχέτιση με δήμους-κοινότητες και οικισμούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Οδηγίας του 1985) θα ορίσετε πλήρως τους καλλικρατικούς δήμους και κυρίως τις περιοχές στις οποίες αναφέρεστε. Από τη διατύπωση του άρθρου φαίνεται να μην ξέρετε ποιοί είναι οι ορεινοί-μειονεκτικοί δήμοι και ότι θα τους ανακαλύψετε στην πορεία!!!! Έλεος πιά ΥΓ: Εκτός και αν θέλετε να παίξετε και με τις διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, πρώην ΕΣΥΕ, για να διατηρηθεί το ελληνικό μπάχαλο.
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Ν.3852/2010 Με τη μεγαλεπήβολη διοικητική μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης (Ν3852/2010) επιχειρήθηκε να εισαχθούν καινοτομίες και θεσμοί που θα απέβλεπαν στην ενδοδημοτική αποκέντρωση. Οι νέοι αυτοί θεσμοί θα είχαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, δεσμευτικό προϋπολογισμό και δυνατότητα συμμετοχής τους στο Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα του πολίτη και τις αναπτυξιακές επιλογές του Δήμου. Με τις θεσμικές αυτές παρεμβάσεις θα ενισχυόταν για πρώτη φορά στη χώρα μας οι θεσμοί άμεσης δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών σε επίπεδο χωριού και γειτονιάς. Οι θεσμοί αυτοί δεν ήταν άλλοι από τις Δημοτικές – Τοπικές κοινότητες, τα συμβούλια και τους προέδρους αυτών. Δύο χρόνια μετά την σύλληψη της ιδέας αυτής και ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της διαφαίνεται ότι ,τουλάχιστον για το νησί της Λέσβου, απέτυχε παταγωδώς. Απέτυχε στην πράξη απόρροια της δυσχερούς κατάστασης που περιήλθε το νησί μας μετά την καταστροφική συνένωση των 13 πρώην Καποδιστριακών Δήμων σε ένα. Τον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της επικράτειας, όπου κάθε προσπάθεια του συνόλου των αυτοδιοικητικών, που υπηρετούν σε αυτόν, καταλήγει σε αδιέξοδο. Όπως σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί και οι πρόεδροι και τα συμβούλια των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων κάθε μεγάλου νησιωτικού Δήμου λόγω της μη εφαρμογής στην πράξη των ορισθέντων, από τον Ν.3852/2010, προβλέψεων γι’ αυτούς. Οι περήφανες δε, στο παρελθόν, νησιωτικές κοινότητες από πυλώνες της δημοκρατίας έχουν καταντήσει παρίες της αυτοδιοίκησης κυρίως λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της νησιωτικότητας. Τούτα, οδήγησαν τους αιρετούς δύο μεγάλων νησιών της χώρας να συστήσουν τα Δίκτυα Κοινοτήτων Λέσβου και Ρόδου προκειμένου να υπερασπισθούν το θεσμικό ρόλο τους αλλά και να συνδράμουν με όλες τους τις δυνάμεις στην προσπάθεια ανάπτυξης των περιοχών τους. Με αφορμή λοιπόν το επερχόμενο πολυνομοσχέδιο της αυτοδιοίκησης, σας αποστέλλουμε την πρόταση μας για αλλαγές στο Ν. 3852/2010 (τα άρθρα του οποίου προηγούνται των προτάσεων μας ανά περίπτωση), η οποία συνίσταται σε 2 σημεία: αυτό που θα εφαρμοστεί άμεσα και αυτό που θα εφαρμοστεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Σημαντικότερη δε όλων και επιβεβλημένη, θεωρούμε ότι είναι η δημιουργία νέων Ο.Τ.Α στο νησί της Λέσβου. Άρθρο 1. 33. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγιάσου β. Αγίας Παρασκευής γ.Γέρας δ. Ερεσού – Αντίσσης ε. Ευεργέτουλα στ. Καλλονής ζ. Λουτροπόλεως Θερμής η. Μανταμάδου θ. Μήθυμνα ι. Μυτιλήνης ια. Πέτρας ιβ. Πλωμαρίου και ιγ. Πολιχνίτου, οι οποίοι καταργούνται. Άρθρο 1 περ. 33 Α1 Πάνδημο αίτημα της Λέσβου αποτελεί η κατάργηση του Δήμου Λέσβου όπου σε αντικατάσταση του προτείνεται, η υιοθέτηση της επιστημονικής μελέτης του Ι.Τ.Α και η δημιουργία 5 νέων Δήμων. Στην μεταβατική, έως τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, περίοδο να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση στα νέα σχήματα (επιμέρους προϋπολογισμοί – δημιουργία κέντρων διοίκησης – τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα κ.α). Να πραγματοποιηθούν τοπικά δημοψηφίσματα σε περιπτώσεις κοινοτήτων που θέλουν να ενταχθούν σε διαφορετικό, υπό δημιουργία, όμορο σε αυτές δήμο, από αυτόν που προβλέπεται βάσει της μελέτης. Η ως άνω διαδικασία αυτή να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. (ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Άρθρο 18 Υποψηφιότητες 1. Η εκλογή του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. 2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: α) Τον υποψήφιο δήμαρχο. β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως τρεις. γ) Τους υποψήφιους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. δ) Τους υποψήφιους συμβούλους της τοπικής κοινότητας ή τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων της κάθε τοπικής κοινότητας είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. Ο αριθμός των υποψήφιων εκπροσώπων κάθε τοπικής κοινότητας ορίζεται μέχρι δύο. 3. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας και συμβούλων τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας που υπολογίζεται διακεκριμένα για κάθε δημοτικό συμβούλιο και κάθε συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. 4. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλος συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ως εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας δεν επιτρέπεται. 5. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς. Άρθρο 18 παρ.1,2 να αντικατασταθούν οι περιπτώσεις γ, δ της παραγράφου 2 και από τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο να καταρτίζονται ενιαία ψηφοδέλτια ώστε να διασφαλίζεται η βούληση κάθε τοπικής κοινωνίας . Το ενιαίο ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει υποψηφίους σε κάθε δημοτική – τοπική κοινότητα ανεξαρτήτως συνδυασμού με αυτοπρόταση. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο θα συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο κάθε δημοτικής παράταξης ή σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. παρ3 Να μην ισχύει η ποσόστωση για ενιαία ψηφοδέλτια κοινοτήτων ώστε να μετέχουν εκείνες και εκείνοι που πραγματικά έχουν διάθεση προσφοράς στα κοινά. Άρθρο 26 παρ2 περ.γ Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων γ. στο τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου ακολουθεί η ονομασία της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόματα των αντίστοιχων υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Άρθρο 26 Παρ2 περ.γ Σύμφωνα με τις διατάξεις που θα καθοριστούν περί ενιαίων ψηφοδελτίων. Άρθρο 27 Σταυροί προτίμησης 3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψήφιου συμβούλου ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Άρθρο 27 παρ3. Τρείς σταυροί προτίμησης στις δημοτικές κοινότητες , δύο στις τοπικές κοινότητες και μία για την επιλογή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας Άρθρο 36 Κατανομή εδρών των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας 1. Για την εκλογή των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του παρόντος. 2. Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και τα δύο πέμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμώνκατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 32. 3. Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων σε κάθε δημοτική κοινότητα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Άρθρο 37 Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας 1. Στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. 3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το συμβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του μειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασμό μία (1) έδρα. Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε. 4. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από ένα σύμβουλο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ο οποίος και λαμβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Άρθρα 36 -37 Πλήρης αντικατάσταση των άρθρων με την εκλογή των πλειοψηφούντων στα ενιαία ψηφοδέλτια δημοτικών-τοπικών κοινοτήτων Άρθρο 39 Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας – Ισοψηφία 1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. 3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. Άρθρο 40 Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου των τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων – Ισοψηφία 1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του συνδυασμού που πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 2. Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 3. Οι λοιποί υποψήφιοι είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. 4. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. Άρθρα 39-40 Πλήρης αντικατάσταση . Πρόεδρος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας εκλέγεται ο πλειοψηφιών σύμβουλος του ενιαίου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας για στην πρώτη θέση του ενιαίου ψηφοδελτίου να μη διεξάγεται κλήρωση αλλά ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του συμβουλίου αυτής. Κλήρωση θα διεξάγεται μόνο για την εκλογή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας και για την ανάδειξη συμβούλων Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας. Άρθρο 79 Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας 1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. 2. Αν η θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μείνει κενή λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκλέγεται νέος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος εντός μηνός, από την ημερομηνία όπου η θέση έμεινε κενή. Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 3. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Άρθρο 79 Αντικατάσταση της παρ 1 σε συνάρτηση με τα προτεινόμενα στα άρθρα 39 -40. Στην παρ. 2 πρόβλεψη για αναπλήρωση από τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς προτίμησης . Παρ. 3 εξορθολογισμός εξόδων κίνησης σύμφωνα με τον πληθυσμό της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και την απόσταση από την έδρα του Δήμου. (ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ) Πρόβλεψη των προτάσεων στην παράγραφο 3 του άρθρου 80 και για τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας. (ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ) Άρθρο 80 Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας 1. Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης. 2. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης στην τοπική κοινότητα. 3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα. 4. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Άρθρο 80 παρ1 Σύμφωνα με τα προτεινόμενα για το ενιαίο ψηφοδέλτιο άρθρα 39,40,79 . Παρ 2 παραμένει ως έχει. Στην παρ 3 να υπάρχει πρόβλεψη και για συμμετοχή στην οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή ποιότητας ζωής όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τις κατά περίσταση δημοτικές – τοπικές κοινότητες. (ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ) παρ 4 Εξορθολογισμός εξόδων κίνησης σύμφωνα με τον πληθυσμό της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και την απόσταση από την έδρα του Δήμου. (ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ) ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ Άρθρο 67 Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου 8. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη άρθρο 67 παρ8 Να προβλεφθεί συμμετοχή των προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας στην Επιτροπή ποιότητας ζωής και στην οικονομική επιτροπή όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Στους Νησιωτικούς δήμους να υπάρχει πρόβλεψη συμμετοχής των Προέδρων κοινοτήτων στο δημοτικό συμβούλιο και στις Επιτροπές μέσω τηλεδιάσκεψης. Άρθρο 69 Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου 3. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά από τον δήμαρχο, την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός. άρθρο 69 παρ.3 . Να προστεθεί και κάθε Πρόεδρος ή Εκπρόσωπος δημοτικής – τοπικής κοινότητας Άρθρο 76 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φο- ρέων ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες. Άρθρο 76 Δημιουργία τοπικών επιτροπών διαβούλευσης με τη συμμετοχή φορέων κάθε δημοτικής και τοπικής κοινότητας . Θέσπιση τοπικής ηλεκτρονικής διαβούλευσης για σοβαρά μείζονος σημασίας ζητήματα. Άρθρο 81 Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικής κοινότητας 1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας. β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δημοτική κοινότητα. γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. δ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις. 2. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 3. Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας αναπληρώνει τον πρόεδρο του συμβουλίου σε όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Άρθρο 82 Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας – εκπροσώπου τοπικής κοινότητας Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ, δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου, στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών, ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου, θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου, ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις. Άρθρα81-82 Πρόβλεψη για άμεση ανανέωση τις πάγιας προκαταβολής η οποία θα ισχύει για όλες τις αρμοδιότητες που ο νόμος ορίζει (συντήρηση κοιμητηρίων-αγροτικής οδοποιίας) και όχι μόνο για έκτακτες ανάγκες αλλά και για αντιμετώπιση της καθημερινότητας .Επίσης πρόβλεψη διάθεσης ποσού από την πάγια προκαταβολή για τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται από το Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.8 του Ν.3852/2010. Υποχρεωτική γραμματειακή υποστήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε δημοτικής- τοπικής κοινότητας. Αντικατάσταση σε όλα τα άρθρα του όρου μεριμνά με τον όρο είναι αρμόδιος. Άρθρο 83 Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας 1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας: α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας, ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας, στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών,καθώς και για την καθαριότητα αυτών, η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση, θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα, ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας, ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας, ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της, ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας. 3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας. 4. Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος. 5. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης. Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχή στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 6. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1. 7. Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227 του παρόντος. 8. Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων. 9. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της δημοτικής κοινότητας. Άρθρο 83 Παρ. 2 Για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, & ι αντί για την έκφραση γνώμης να έχει αποφασιστική αρμοδιότητα. Για την περίπτωση θ το εκφράζει γνώμη αντικαθίσταται με το συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Για τις περιπτώσεις ια, ιβ, ιγ, ιδ & ιε το εκφράζει γνώμη αντικαθίσταται με το καταθέτει πρόταση και ειδικά για έκτακτες περιπτώσεις του ιδ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων που μπορούν να εκχωρηθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο κυρίως για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας και της εκτέλεσης έργων μικρής κλίμακας. Όλες οι άλλες διατάξεις του σχετικού άρθρου (παρ.3, 4, 5,6, 7, 8 και 9) να παραμείνουν ως έχουν. Άρθρο 84 Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για: α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του, β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας, ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας, στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας. 2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής: α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του, β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. 3. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας». 4. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου. 5. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας. 6. Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από: i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων, ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, iii. τη σύναψη δανείων, iv. τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού. 7. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου αντιδημάρχου. 8. Στις τοπικές κοινότητες στις οποίες εκλέγεται τοπικός εκπρόσωπος αυτός ασκεί και τις αρμοδιότητες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας. 9. Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. 10. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση, στον δήμαρχο, απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης. Άρθρο 84 Συγχώνευση των ήδη προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο σε συνάρτηση τα προτεινόμενα στο άρθρο 83. Ενιαίες αρμοδιότητες για Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες.
 
 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, καταργήθηκαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων – Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ). Οι ΤΥΔΚ παρείχαν τεχνική υποστήριξη στους Δήμους και τις Κοινότητες οι οποίες δεν είχαν στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες. Επίσης λόγω της μεγάλης εμπειρίας των υπαλλήλων τους στην εκτέλεση Δημοσίων έργων και τη σύνταξη μελετών, βοηθούσαν, προτεί-νοντας λύσεις και παρέχοντας συμβουλές και στους Δήμους οι οποίοι είχαν μεν τεχνικό προσωπικό αλλά η εμπειρία του ήταν τέτοια ώστε να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση σύνθετων και περίπλοκων προβλημάτων που εκδηλώνονταν κατά την εκτέλεση των έργων.Η υποστελέχωση σε μεγάλο βαθμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των περιφερειακών Δήμων, η αδυναμία τους να προσλάβουν στο άμεσο μέλλον τεχνικούς υπαλλήλους και η απροθυμία των Δήμων της έδρας του Νομού να τους παρέχουν τεχνική υποστήριξη, έχουν δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων, την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και εν γένει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και της ανάπτυξης που επιδιώκεται.Υπό τις παρούσες συνθήκες και συγκυρίες είναι επιτακτική η ανάγκη επανασύστασης των ΤΥΔΚ, προκειμένου το έμπειρο τεχνικό προσωπικό τους να συνδράμει στην υποστήριξη των Δήμων, στο δύσκολο έργο τους .Η επανασύστασή τους θα μπορούσε να γίνει με την μορφή τμημάτων των Αποκεντρωμένων Κρατικών Διοικήσεων στους κατά τόπους Νομούς ή τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Α.Μ
 
 
Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Θέμα: Αλλαγή διοικητικής υπόστασης του οικισμού της Μιλάτου, Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης. α) Το χωριό η Μίλατος:Η Μίλατος είναι ένα χωριό του νομού Λασιθίου που έχει το χειμώνα 300 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι τριπλασιάζονται το καλοκαίρι με έλληνες και αλλοδαπούς παραθεριστές. Αποτελεί τουριστικό προορισμό, ευρισκόμενο στο τέλος της τουριστικής ζώνης Χερσόνησος – Μάλια – Σίσι – Μίλατος και περιέχει αξιόλογη παραλία και 1000 τουριστικές κλίνες.Απέχει 50 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και έχει αξιόλογα μνημεία, με κυριότερο το Σπήλαιο της Μιλάτου το οποίο το έτος 1823 σφαγιάσθηκαν πάνω από 2500 άνθρωποι από τις γύρω περιοχές και το οποίο εορτάζεται με τιμές εθνικής εορτής. β) Ιστορική αναδρομή:Από το 1879 έως το 1925 η Μίλατος ανήκε στο Δήμο Βραχασίου. Το 1925 η Μίλατος γίνεται αυτόνομη Κοινότητα και παραμένει μέχρι το 1998. Από το 1999 έως το 2006 η Μίλατος διοικητικά ήταν δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νεάπολης.Μετά από τις αντιδράσεις 8 ολόκληρων χρόνων των κατοίκων του Βραχασίου και της Μιλάτου στη συγχώνευση της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση το Σχέδιο Νόμου «Καποδίστριας» (Ν. 2539/2007), το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/15-3-2006, συστήνει νέο ΟΤΑ με την ονομασία «Κοινότητα Βραχασίου», με διοικητικά όρια τα όρια των πρώην Κοινοτήτων Βραχασίου και Μιλάτου. Έδρα της νέας Κοινότητας ορίζεται ο οικισμός του Βραχασίου. γ) Νομική υπόσταση:Κανονικά, από το 2006 η Μίλατος θα έπρεπε να αποτελεί κοινοτικό διαμέρισμα της Κοινότητας Βραχασίου. Όμως στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2006 (N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) στο άρθρο 2 παρ. 4 αναφέρεται:«Στους Δήμους και στις Κοινότητες που συστήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), η εδαφική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε και κάθε οικισμού που προσαρτήθηκε αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου ή της Κοινότητας και ονομάζεται «Τοπικό Διαμέρισμα».Τοπικά διαμερίσματα αποτελούν, επίσης, οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄). «Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους ή τις Κοινότητες που καταργήθηκαν, κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, εφόσον δεν είχαν τοπικά διαμερίσματα».Αν σε αυτή την παράγραφο του ΚΔΚ είχε προστεθεί και ο αριθμός του νόμου με τον οποίο ιδρύθηκε το 2006 η Κοινότητα Βραχασίου, η Μίλατος θα ήταν διοικητικά κοινοτικό διαμέρισμα της Κοινότητας Βραχασίου. Αυτό όμως δεν έγινε, αν και υπήρξε σχετικό αίτημα.Το 2010 με το νόμο 3852 η Κοινότητα Βραχασίου καταργήθηκε ξανά και εντάχθηκε στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Στο άρθρο 2 του νόμου αναφέρεται στην παράγραφο 2:«Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α΄), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.»Έτσι ο Νόμος «Καλλικράτης» 3852/2010 χρησιμοποιώντας το άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 2006 δεν επέτρεψε στη Μίλατο να είναι ξεχωριστή Τοπική Κοινότητα.Θα μπορούσε βεβαίως να είχε προβλεφθεί αυτό και με την προσθήκη της φράσης «και οι πρώην Κοινότητες που καταργήθηκαν από το νόμο 2539/2007 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/2006″ η Μίλατος να θεωρούνταν τοπική κοινότητα. δ) Αίτηση:1) Επειδή είναι η μοναδική περίπτωση σε όλη την Ελλάδα ένα χωριό 300 μόνιμων κατοίκων να μην έχει τοπικό συμβούλιο σε αντίθεση με άλλους μικρότερους οικισμού που διαθέτουν.2) Επειδή οι κάτοικοι επιθυμούν την δημιουργία Τοπικής Κοινότητας και κατ’ επέκτασης Τοπικού Συμβουλίου στην περιοχή τους. Ακόμα και αν ερωτηθούν οι κάτοικοι με τοπικό δημοψήφισμα, καθολικά θα απαντήσουν θετικά.3) Επειδή ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμφωνεί με το ως άνω αίτημα. Εν κατακλείδι: ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ Την απλή προσθήκη της φράσης «και οι πρώην Κοινότητες που καταργήθηκαν από το νόμο 2539/2007 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/2006″ στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών ή στον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που είναι υπό επεξεργασία και ο οποίος θα ψηφιστεί άμεσα λόγω της νέας διοικητικής διάρθρωσης, το ζήτημα να τακτοποιηθεί και η Μίλατος να γίνει τοπική κοινότητα. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας!!